Ønsker større innsyn i medisinsk forskning

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Offentligheten bør få større innsyn i biomedisinsk forskning, først og fremst gjennom de regionale forskningsetiske komitéene, mener Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM).

AV MARGARETH B. BENTSEN

LØNNSOMT: Den farmaseutiske industrien kan tilby store honorarer til leger som skaffer pasienter for å teste ut deres medikamenter. (Tegning: Astrid Aakra)

NEM kom nylig med en rapport om innsyn i biomedisinsk forskning. Biomedisinsk forskning er forskning som bruker mennesker eller biologisk materiale fra mennesker som forskningsmateriale. Eksperimentell laboratorieforskning på medisinske problemer og forskning på lik er også inkludert.

BESKYTTER FORSKEREN OG PASIENTENE

Grunnen til at innsynet i biomedisinsk forskning har vært begrenset, er dels at pasientene skal skjermes, dels at den enkelte forsker skal beskyttes.

- Forskerne har behov for å være i fred med prosjektene sine til de er klare til å bli publisert. På denne måten kan de bli kreditert for sin originalitet, sier professor i genetikk, Anton Brøgger, som har sittet i NEM.

Komitéen har tatt for seg arbeidet i de regionale forskningsetiske komiteene her i landet.

- De regionale komiteene behandler forskningsprosjektene på vegne av samfunnet. Vi kan kalle det representativt innsyn. En større grad av innsyn er det når mediene får slippe til, sier Brøgger.

ØNSKER STøRRE INNSYN

NEM er kommet fram til at de regionale komiteene i noe større grad bør gi offentligheten innsyn i de sakene de behandler. Det dreier seg for eksempel større innsyn i de økonomiske fordelene som forskerne kan ha når de skaffer pasienter som kan delta i medisinske forsøk. Den farmaseutiske industrien tilbyr store honorarer til leger som skaffer pasienter for å teste ut deres medikamenter. Den terapeutiske verdien av medikamentet trenger ikke nødvendigvis å være så stor. Men det er gjerne store markedsinteresser med i bildet.

En lege som vil søke midler til et forskningsprosjekt må innom de regionale etiske komiteene. NEM har gått inn for at søkeskjemaene skal utvides med et punkt som omfatter økonomien i prosjektet. Mandatet bør også utvides med forskning på lik.

BåDE FøR OG ETTER UNDERSøKELSEN

- Vi har også bemerket at de regionale komiteene får være med før forskeren setter i gang prosjektet sitt. Men så får de ikke være med lenger. Vi ønsker også at det skal gis sluttrapporter til de etiske komitéene, avslutter Brøgger.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere