Etter et vanskelig svangerskap . . .

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998

Studie- og forskningsadministrativ avdeling:

"Studie- og forskningsadministrativ avdeling" heter barnet. Det kom til ved nyttårstider etter en sammensmeltning mellom Internasjonal avdeling, Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Universitetsdirektør Tor Saglie håper sammenslåingen av de tre avdelingene kan føre til et bedre samarbeid mellom dem som har holdt på med de aktuelle feltene. Dette gjelder særlig de saksområder som omfatter både utdanning og forskning, for eksempel Norgesnettet. Innenfor internasjonaliseringssaker er ofte studier og forskning integrert. Saglie nevner studentutveksling og arbeidet med å legge til rette EU-kontrakter for forskere som eksempler på slike saker.

BEDRET KVALITET

Det er tidligere slått fast at sammenslåingen ikke gir noen særlig effektiviseringsgevinst i tradisjonell forstand. Det kan bli noen stordriftsfordeler, men stort sett vil ressursbruken bli den samme. Men Saglie mener kvaliteten på de administrative tjenestene vil bli bedre. Dessuten vil ledelsesstrukturen bli enklere. 18 personer har tidligere rapportert direkte til Saglie. Nå er tallet redusert til 16.

- Blir det ikke et kunststykke å få informasjonsflyten til å fungere?

- Jeg tror ikke det. Det handler om å fordele koordineringsoppgaver for ledergruppen.

- Vil ikke den nye avdelingsdirektøren få umenneskelig mange felter å følge med på?

Nei, dette er felter som henger sammen. Det er et bredt saksområde, men det er ikke større enn at det vil være fullt mulig å håndtere det som leder. Likevel må jeg si at det er en krevende lederoppgave vi her snakker om.

NY AVDELINGSDIREKTøR

Torill Johansson er ansatt som studie- og forskningsadministrativ direktør. Universitetsdirektøren har gjort seg noen tanker om hvordan hennes rolle skal være:

- Hennes oppgave blir å håndtere kollegiesaker og legge dem frem for universitetsdirektøren. Det er naturlig at hun uttaler seg til mediene. Seksjonslederne skal delta i nasjonale fora på sine områder på samme måte som de gjør i dag.

ET HELHETLIG PERSPEKTIV

En utrederstab på tre medarbeidere skal være direkte knyttet til direktøren.

- Denne staben skal arbeide på tvers av saksområdene til de seks seksjonene i avdelingen. Utrederne skal samarbeide med saksbehandlere fra de seksjonene som er aktuelle til enhver tid. Ett eksempel på en sak som det er naturlig for utrederstaben å ta seg av er kollegiets forslag om å gå universitetets fagtilbud. Kollegiet har bedt om en vurdering om hvilke fag som eventuelt skal falle bort eller prioriteres høyere. Denne diskusjonen må handle om både utdanning og forskning, avslutter Saglie.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 01 1998
Publisert 28. jan. 1998 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere