Tankeløst påfunn

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Doktorgradsstudentene bør få de best mulige arbeidsforhold uavhengig av hvorledes studiet finansieres, skriver professorene Arnfinn Laudal og Arne Løvlie.

I Uniforum fra 18.september leser vi til vår store forbauselse at barn av doktorgradsstudenter som lønnes av Den Norske Kreftforening ikke kan søke om plass i UiOs barnehager. Personalsjef Trond Tveit Selvik forklarer at når doktorgradsstudenten finansieres av en organisasjon som har valgt ikke å betale noe for fellesgodene ved universitetet, så kan studenten heller ikke kreve de samme rettighetene som andre doktorgradsstudenter. Han tilføyer at selvfølgelig nytter det ikke å protestere på dette: "UiO har innført reglane for at dei skal fylgjast." Slik taler en god byråkrat.

Er det det sentrale forskningsutvalg som har funnet på dette eller er det simpelthen et ureflektert påfunn fra administrasjonen?

UiO har nå i mange år arbeidet med å etablere et fornuftig doktorgradsstudium, men økonomien er slik at bare en liten del av de doktorgradsstipendene som det er behov for, kan finansieres over universitetsbudsjettet. Doktorgradsprogrammet kan derfor bare gjennomføres med bevilgninger fra industri, forskningsråd, ulike departementer, Den Norske Kreftforening, Det norske råd for Hjerte- og Karsykdommer, og foreninger som er interessert i en revurdering av landssvikoppgjøret m.m.m. Den viktigste oppgaven til et universitet er nettopp å gi doktorgradsundervisning og det må da vare i universitetets interesse at studentene får de best mulige arbeidsforhold uavhengig av hvorledes studiet må finansieres. Det er derfor forstemmende å oppleve at universitetets talsmann synes å forsvare praktiseringen av en regel som opplagt virker negativt på arbeidsforholdene til en del av studentene. Universitetet er dessuten nå i ferd med å utvikle seg til et konglomerat av private små forskningsbutikker, og det er blant annet slike tåpelige regler som bidrar til å splitte opp og privatisere universitetet.

Når universitetet har godtatt at Den Norske Kreftforening og Det norske råd for Hjerte- og Karsykdommer ikke skal betale overhead av sine bevilgninger, så må dette enten skyldes at universitetet på denne måten ønsker å støtte slike ideelle organisasjoner økonomisk eller det må skyldes at universitetet mener at denne praksis øker muligheten for å få finansiert doktorgradsstudiet. Uansett motiv er det meningsløst å sette de studentene som mer eller mindre tilfeldig finansieres av slike organisasjoner, i en særstilling ("Juksemaker, pipelort, tar igjen og gir bort"!).

Man sitter enkelte ganger igjen med inntrykk av at det som karakteriserer UiO er at institusjonen ikke klarer å løse problemer i løpet av rimelig tid. Dette lille, men viktige problem burde imidlertid lett kunne la seg løse. Vi går ut fra at universitetets rektor har mandat til å skrive et lite brev til administrasjonen hvor det står at alle studenter som er tatt opp til et doktorgradsstudium ved UiO, skal behandles likt.

Arnfinn Laudal

Professor, Matematisk institutt

Arne Løvlie

Professor, Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere