Svar til Gundersen

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997

Prorektor Knut Fægri utdyper her to av grunnene til at Kollegiet vedtok tre prosents kutt.

I forrige nummer av Uniforum byr professor Kristian Gundersen på innblikk i en fascinerende forestillingsverden. Her skal jeg begrense meg til realiteten bak 2/3 av Kollegiets begrunnelse for å be enhetene budsjettere med en 3 prosents reduksjon av rammene.

1. Noen av midlene skal gå til å dekke kostnader ved innflytting i nye bygg, Preklinisk odontologi og UB, blant annet. Gundersen finner dette vanskelig å tro og skriver " ... personlig har jeg aldri sett mer velstand enn det som pleier å følge med innflytting i nybygg ... ". Nå er det vanskelig å vite hvilken standard Gundersen har for velstand, men det er riktig at innflytting i nye bygg pleide å være ledsaget av relativt romslige utstyrsbevilgninger. I dag er situasjonen en annen, det er skåret ned på utstyrsbevilgninger til nybygg, og en betydelig del av innflyttings- og utstyrsomkostninger faller på universitetets ordinære rammer. Situasjonen er ikke forskjellig fra for eksempel innflyttingen i Helga Engs hus, da en betydelig del av post 45 for det året gikk med til å utstyre bygget. Imidlertid er de byggene det her er snakk om, sårt tiltrengte, UB vil for eksempel gi bedrete arbeidsforhold for fagområder som i dag har en ubekvem arbeidssituasjon og en til dels kritisk arealmangel. Detaljert oversikt over innflyttingskostnader kan Gundersen få fra Økonomi- og planavdelingen.

2. Vi har i flere år hatt en situasjon med økende bevilgninger på grunn av stigende studenttall. Denne stigningen er nå i ferd med å flate ut. Dette, kombinert med en uoversiktlig regjeringssituasjon, gjør at Kollegiet ønsker å være nøkternt i forhold til tildelingsprosessen. Det kan selvsagt vise seg at dette er vel pessimistisk, men vi vil tro at enhetene foretrekker å budsjettere med en stram ramme og så evt. bli gledelig overrasket, fremfor å få innstramminger etter at viktige disposisjoner alt er foretatt.

Når det gjelder den siste tredjedelen av begrunnelsen, blir denne kommentert annet steds i Uniforum.

Knut Fægri, prorektor


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1997
Publisert 3. okt. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere