Lønnsplassering av førsteamanuenser ved MN-fakultetet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Hvorfor er det så stor forskjellsbehandling innen ett og samme universitet? spør førsteamanuensis Stein Fredriksen.

For en tid tilbake mottok jeg et brev undertegnet av 16 førsteamanuenser fra Fysisk institutt. I dette brevet ble det tatt opp førsteamanuensers lønnsplassering innenfor Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Det viser seg at mulig lønnsplassering ligger fra lønnstrinn 44 til 53. 83 prosent av fakultetets 165 førsteamanuenser avlønnes etter lønnsstigens laveste trinn. Hva forteller dette? Jo - for å sitere fra mottatt brev: "Dette forteller i et tydelig sprog at arbeidsgiveren ikke ser betydningen av å gi sine ansatte i denne gruppen den anerkjennelse og respekt ved lønnsplassering som loven gir adgang til."

Vi som er ansatt som førsteamanuenser ved Universitetet i Oslo, har en lang utdanning bak oss. Vi har hovedfag, de aller fleste har en doktorgrad eller tilsvarende. Vi har ingen betaling for overtidsarbeid, de fleste arbeider mer enn vanlig arbeidstid. Og vi har ansvarsfulle arbeidsoppgaver med undervisning og forskning hånd i hånd, pluss alle mulige og umulige pålagte administrative oppgaver.

Ikke misforstå meg nå - dette er ikke ment som en historie om hvor ille vi har det. Jeg er glad i min arbeidsplass, trives (ellers ville jeg jo ikke vært her!). Og er lønnsplassert i stigens laveste trinn. Men når jeg ser at det ved Biologisk institutt skal ansettes en overingeniør ved IT-avdelingen og at denne skal lønnsplasseres i lønnstrinn 44 - 47 og at en nytilsatt senioringeniør ved elektronikkavdelingen plasseres i lønnstrinn 47 - 50, begynner jeg virkelig å lure. Hvor mange års utdanning innen data og elektronikk har disse bak seg? Man kan argumentere med at slike personer er vanskelige å få fatt i siden de er attraktive på andre markeder. Men når en og samme arbeidsgiver avlønner vitenskapelig personell lavere enn disse gruppene, vil det snart bli vanskelig å få fatt i dyktige vitenskapsfolk også. Skal det være slik at de som er ryggraden innenfor universitetet, nemlig de vitenskapelig ansatte (for det er vel det ennå, eller har jeg misforstått totalt???), skal være de som har lavest lønn? En annen sak som setter lønnsplasseringen ved MN- fakultetet i et skjevt lys, er at en førsteamanuensis i anvendt samfunnsmedisin vedInstitutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag plasseres i lønnstrinn 48 -54, avhengig av kompetanse (Kilde, Dagbladet, stillingsannonse, uke 32). Hvorfor denne forskjellsbehandlingen innenfor ett og samme universitet?

Stein Fredriksen

Førsteamanuensis

Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere