Forskningstorg med mange muligheter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Lurer du på om du har en rik onkel i Minnesota, som kanskje kan huske på deg i sitt testamente? Da finner du kanskje svaret i boden til Det historisk-filosofiske fakultet på Forskningstorget fredag 19. og lørdag 20. september.

Ett av innslagene til dette fakultetet er en database med stoff om norske emigranter i USA og Canada i perioden 1825 til 1930. Bibliotekaren Tor M. Andersen utarbeidet en håndskrevet kortkatalog med dokumenter av og om disse emigrantene. Dette materialet har Universitetsbiblioteket og Institutt for britiske og amerikanske studier redigert og utgitt som database. I denne databasen kan publikum som besøker Forskningstorget søke etter opplysninger om sine slektninger.

Andre temaer er nyord og ballader presentert via Internett. HF-boden vil dessuten vise en myntutstilling.

HVORDAN DET FøLES å VæRE BLIND

For de seende er det ikke lett å forestille seg hvordan det er å være blind. Men ved boden til Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan man prøve hvordan det er å gå med bind for øynene, ledet av en blindehund. Publikum kan også skrive navnet sitt i blindeskrift på en braille-maskin. Den minner om en gammeldags regnemaskin og lager opphøyde punkter på ett papir.

Fakultetet vil også ta for seg temaer som skrive- og lesevansker, bruk av informasjonsteknologi, "fra lesetavle til cyberspace" og natur- og miljøfag på barnetrinnet.

HVORDAN ER BARNEHAGEDEKNINGEN I MIN BYDEL?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil presentere ulike kommunale tilbud på Internett: barnehage, skole, boligmarked og eldreomsorg. Her vil man også kunne få svar på hvorfor variasjonene er slik de er fra bydel til bydel. Ulike sammenhenger vil bli belyst.

HVORDAN ER HELSETILSTANDEN I MIN BYDEL?

Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet vil gi deg innblikk i forskjeller i dødelighet, sykelighet og selvopplevd helse i forskjellige bydeler i Oslo. Folk vil også få en orientering om hvordan et helseproblem artet seg og ble oppfattet i Oslo i forrige århundre.

HVORDAN ER BADEVANNET I INDRE OSLOFJORD?

Oslofjorden brukes av 25 prosent av den norske befolkning til rekreasjon. Men både kommunale og industrielle utslipp har påvirket fjordens miljøforhold. Siden forrige århundre er det blitt utført forskning i Oslofjorden, som i dag danner grunnlaget for vår forståelse av forandringer i miljøforholdene. Livet i fjæra eller midt i fjorden er temaer som blir tatt opp. Et annet er fjordbunnens sammensetning: Fjordbunnen er ofte dekket av et teppe av leire. Dette teppet kan bestå av et utstrakt biologisk liv, men inneholder også rester av liv fra siste istid og frem til i dag. En kvadratmeterstor prøve av fjordbunnen vil bli presentert og forklart for publikum i boden til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Og dette var bare en presentasjon av universitetets fem boder, omtrent en femtedel av bodene på Forskningstorget.

SLEKT PÅ INTERNETT. En norsk utvandrerfamilie på vei til Amerika


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere