- Mer midler til realfag på universitetene

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Rapport om realfagstiltak:

Ei arbeidsgruppe som foreslår tiltak for å bedre realfagenes situasjon, ønsker økte midler til matematikk, naturvitenskap og teknologi ved universiteter og høyskoler. De mener særlig at utstyret bør rustes opp.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Gruppa foreslår også å styrke realfagskompetansen i skolen, sette i verk holdningstiltak, særlig blant jenter, og å opprette et forsknings- og utviklingssenter for matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Rekrutteringen til realfagene har i den senere tida vært lav. Blant annet har mange ingeniørutdanninger hatt problemer med å få fylt opp sine studieplasser. Det har også vært en nedgang i interessen for realfag ved universitetene. Gruppa, som er ledet av professor Morten Tveitereid ved Høgskolen i Agder, mener denne utviklingen har to hovedårsaker: Det er færre 19-åringer i dag enn tidligere, og interessen for matematikk og fysikk i videregående skole har sunket.

- Men vi har merket en bedring allerede ved høstens opptak, sier Tveitereid, som håper problemene er over om to-tre år.

- Det står lite om informasjonsteknologi i rapporten?

- IT har fått mye fokus i mediene, men situasjonen er minst like ille når det gjelder rekrutteringen til for eksempel kraftforsyningen, sier Svein Vikhals fra Norges Ingeniørorganisasjon som har sittet i arbeidsgruppa. - Der har du i tillegg problemet med at mange av de ansatte er eldre mennesker som snart går av med pensjon.

Morten Tveitereid overrakte rapporten til statsråd Reidar Sandal forrige onsdag. Sandal framhevet at regjeringen allerede har satt i gang mange tiltak for å bedre situasjonen.

- Men jeg kan love dere at rapporten vil få en seriøs behandling, sa han.

SERIØST: Statsråd Reidar Sandal lover Morten Tveitereid at rapporten skal få en seriøs behandling.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere