Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

Studiene må desentraliseres

Studiene ved Universitetet i Oslo må desentraliseres til regionale høyskoler. Det mener Senterpartiets ungdomskandidat i Oslo, Erik Lahnstein. Han sier at kapasiteten ved Universitetet i Oslo er sprengt, og at de studentene som ønsker det bør få ta grunnutdanning ved regionale høyskoler.

Nyhetene, Østlandssendingen 26. juli

OECD kritiserer universitetene

En evalueringsgruppe i OECD har sett nærmere på norsk høyere utdannelse. Hovedinntrykket er positivt, men gruppen trekker også frem enkelte problemområder:

Universitetene bruker for mye krefter på et svært omfattende eksamenssystem, og for lite på å utvikle sine undervisningsopplegg.

Undervisning, eksamener og grader er ofte dårlig innrettet mot arbeidslivets behov. Gruppen trekker frem cand.mag.-graden som en lite yrkesrettet grad. Den anbefaler tettere kontakter mellom lærestedene og arbeidslivet.

Gudmund Hernes' kongstanke om et Norgesnett mellom lærestedene, med ansvarsfordeling og samarbeide, er i hovedsak forblitt en visjon uten særlig praktisk oppfølging.

Det trengs en overordnet strategi for utvikling av fjernundervisning, med bruk av ny teknologi.

Det er behov for å styrke den administrative ledelse ved lærestedene. Og gruppen foreslår et nytt nasjonalt organ for blant annet å kvalitetssikre undervisningen.

Aftenposten Morgen 28. juli

Universitetene frykter kompetansetørke

Universitetene i Norge frykter at de vil mangle kompetente lærekrefter for å utdanne flere IT-kyndige.

De siste årene har det vært en sterk økning i etterspørselen etter EDB-kompetanse.

Stadig flere blir fristet av det høye lønnsnivået, og hopper av studiene. Bestyrer Oddvar Søråsen ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo er bekymret.

flere personer innenfor miljøet snakker om at vi spiser av såkornet. På lang sikt kan dette føre til at kompetansenivået innenfor EDB blir senket, sier Søråsen.

I 1994 takket under tre prosent av studentene som var tilbudt hovedfagsplass, nei.

I 1996 var prosentandelen steget til 15 nesten 15 prosent.

Finansavisen 8. august


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere