Småsaker

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997


15 nye IT-plassar

Regjeringa oppretta i somar 15 nye studieplassar i informasjonsteknologi (IT) ved Universitetet i Oslo. Desse plassane kjem i tillegg til dei fem plassane UiO fekk tidlegare i vår.

Til saman er det oppretta 145 nye studieplassar innan IT i Noreg det siste året. Opptaket til IT-utdanning er såleis auka med om lag 50 prosent samanlikna med i fjor.

Fra Korea for å lære lokalpolitikk

Rundt 20 koreanere var på seminar ved Institutt for statsvitenskap på Blindern i juni. Lokalpolitikk sto på dagsordenen, og både politikere og universitetsansatte fra Sør-Koreas sørligste provins, Cheju-øyene, var samlet. Deriblant var også ordføreren og en buddhistmunk.

- Det pågår omfattende reformer i Sør-Korea for tiden, og derfor benytter de seg av sjansen til å lære lokalpolitikk i Europa, sier professor Tore Hansen ved Institutt for statsvitenskap. Han forteller at instituttet med sine seks ansatte sannsynligvis har det største forskningsmiljøet på lokalpolitikk i Europa.

Frister for høsten

Så er høstsemestret i gang igjen, og Uniforum tar gjerne imot tips og innlegg om alt som foregår på universitetet dette halvåret. Avisa kommer ut annenhver torsdag, og siste frist for debattinnlegg er fredagen før. Her er utgivelsesdatoene for høsten:

Uniforum nr. 12: 4. september

Uniforum nr. 13: 18. september

Uniforum nr. 14: 2. oktober

Uniforum nr. 15: 16. oktober

Uniforum nr. 16: 30. oktober

Uniforum nr. 17: 13. november

Uniforum nr. 18: 27. november

Uniforum nr. 19: 11. desember

Studentinfo på HF åpnet

Nå er Det historisk-filosofiske fakultets senter for studentinformasjon åpnet. Det ligger i første etasje i Niels Treschows hus på Blindern, og kan hjelpe studentene med blant annet studieinformasjon, søknadsskjemaer og bestilling av eksamensutskrift og vitnemål.

To av fire etasjer har reist seg

Nå begynner vi å ane dimensjonene til det nye universitetsbiblioteket. Men ennå er det bare to av de fire etasjene til biblioteket som har materialisert seg.

Datoen for "lukket bygg" blir 1. desember, én måned seinere enn før antatt. At bygget er "lukket", vil si at vinduer og ytterdører er montert i yttervegg, tak er tekket osv. slik at bygningen er så tett at innvendige arbeider kan foregå uavhengig av hva slags vær det er. Bygningen skal stå ferdig 10. oktober 1998.

Akademisk korforening vant førstepris

Akademisk Korforening, UiOs offisielle blandede kor, vant førsteprisen i en korkonkurranse i York i forbindelse med den engelsk-skandinaviske korfestivalen 26. - 28. juni.

Juryen omtalte koret blant annet som "a super choir", og dette gir selvsagt stor oppdrift for høstens aktivitet i koret, som ledes av dirigent Arnulv Hegstad.

Jonas-pris til Tordis Ørjasæter

Professor emeritus Tordis Ørjasæter er tildelt Jonas-prisen for sin formidling av kunnskap om livssituasjonen til funksjonshemmede og deres familier. Gjennom førti år har hun engasjert seg i kampen for funksjonshemmede barns rett til utfoldelse og opplevelse.

Jonas-prisen deles ut til personer som har gjort en innsats for å spre informasjon om funksjonshemmedes situasjon, rettigheter og behov. Tidligere har blant annet Finn Carling, Ellen Horn, Høvik kunstsenter og Sissel Benneche Osvold fått prisen.

Nordlys i Hamburg

Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø har i samarbeid laget en utstilling om nordlys til planetariet i Hamburg. Utstillingen, som åpnes av prorektor Knut Fægri mandag 8. september, vil bli stående i to måneder.

Hvem fortjener prisene?

IDé- OG NYSKAPINGSPRIS

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ønsker kandidater til idé- og nyskapingsprisen "Reodor". Prisen er på 100 000 kroner og deles ut til den eller dem som kan dokumentere et livskraftig nytt produkt eller en forretningsidé med reelle markedsmuligheter. Fristen for innsendelse av søknadsskjema til SND er 1. september 1997. Wenche Fricker i Forskningsadministrativ avdeling har mer informasjon.

SONNINGPRISEN

Sonningprisen er på 500 000 kroner og deles ut annehvert år til en person som "skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur". Tildelingen blir foretatt etter innstilling fra et eller flere europeiske universiteter. Tidligere har blant annet Albert Schweitzer, Arne Næss, Simone de Beauvoir, Ingmar Bergman og Václav Havel mottatt Sonningprisen. Forslag til kandidater kan sendes til Forskningsadministrativ avdeling innen 15. september 1997.

POPULæRVITENSKAPELIG PRIS FOR HF-STUDENTER

Hovedfags- og magistergradsstudenter ved Det historisk-filosofiske fakultet kan delta i en konkurranse om det beste populærvitenskapelige arbeid i 1997. Fristen for å sende inn artikler til bedømmelse er 15. november 1997. Artiklene må ha tilknytning til hovedoppgaven/avhandlingen og være trykt i en avis, tidsskrift eller liknende i 1997. Førstepris er et reisestipend på 10 000 kroner.

På reklame-TV

Universitetet har kjøpt seg sendetid i TV-kanalen Executive Channel som sender på hotell-TV over hele landet. I september måned vil det gå reklameinnslag fra både universitetet og andre bedrifter i Gaustadbekkdalen på denne TV-kanalen. Her blir rektor Lucy Smith intervjuet av kanalens reporter Lars Jacob Krogh.

Utstilling om Portugals nasjonaldikter

Fram til 4. september kan du bli kjent med Portugals nasjonaldikter Luís de Camões (uttales "kamåjsj") på en utstilling ved Universitetsbiblioteket på Drammensveien. I bilder og tekst presenteres dikterens liv, med vekt på hans hovedverk, det store eposet OsLusíadas.

Viggo Dolva går av

Viggo Dolva, som fra 1968 til 1989 var personalsjef ved universitetet, går nå over i pensjonistenes rekker. Han har jobbet på Universitetet i Oslo i 38 år. Dolva har vært fakultetssekretær ved de fleste fakultetene siden han begynte ved Det odontologiske fakultet. De seinere årene har han vært rådgiver i Organisasjons- og personalavdelingen.

Årsfest med æresdoktorer

Programmet for 2. september-høytideligheten i Aulaen er som følger:

Kl. 11: Den akademiske prosesjon. Universitetets symfoniorkester spiller.

Det blir hilsningstale og beretning ved rektor Lucy Smith. Den norske Studentersangforening og Kvindelige Studenters Sangforening medvirker før og etter professor Arild Underdals forelesning: "International problem-solving: Explaining success and failure". Kongens gullmedaljer og prisbelønninger utdeles. Arve Moen Bergset og Gudrun Skretting står for det kunstneriske innslaget. Deretter blir det promosjon med 7 æresdoktorer med etterfølgende tale ved én av dem, professor Eva Österberg. Studentparlamentets leder, Jon Anders Henriksen hilser fra studentene. Etter "Gaudeamus igitur" med de to sangforeningene forlater prosesjonen salen til tonene av Rikard Nordraaks "Purpose fra Maria Stuart" ved symfoniorkesteret.

Sitatet

Småting kan trøste oss fordi det ofte er småting som plager oss.

Pascal

Nøtter

1. Hvem er dette?

2. Hvor mange doktorgrader ble avlagt ved UiO i fjor?

3. Museumsutvalget har foreslått å slå sammen universitetets museer til to enheter. Hva skal disse hete?

4. Hvilke fakulteter er de tre eldste ved UiO?

5. Hva betyr patologi?

Svar:

1. Prorektor Knut Fægri

2. 218

3. De naturhistoriske museer og Botanisk hage og De kulturhistoriske museer

4. Det teologiske, Det juridiske og Det medisinske fakultet

5. Læren om sykdommene


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere