Satser på justeringsforhandlingene

Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997


På Forskerforbundets kontor på Blindern pakkes streikeutstyret ned - ubrukt. Nå satser Astri Ottesen og Eirik Rikardsen på at det er penger å hente i de sentrale justeringsforhandlingene i juni.

Av Marianne Tønnessen

Partene i offentlig sektor ble natt til mandag enige om å gi et generelt tillegg på 2500 kroner til alle offentlig ansatte. Denne lønnsøkningen gjelder fra 1. mai, og betyr 208 kroner mer i månedslønn. For lønnstrinnene 7 - 24 blir det dessuten noen hundre kroner mer i året. Det skal også innføres avtalefestet pensjonsordning (AFP) for 62- og 63-åringer. Disse tiltakene koster 0,4 milliarder kroner.

I tillegg skal én milliard kroner fordeles i sentrale justeringer til sommeren og lokale forhandlinger utover høsten. Ottesen og Rikardsen satser på at Forskerforbundets medlemmer skal få sin del av denne milliard-kaka. I de sentrale justeringsforhandlingene skal hele stillingsgrupper - som for eksempel førsteamanuenser - flyttes oppover i lønnsregulativet.

I de lokale lønnsforhandlingene er det enkeltpersoner som får regulert lønnen. Universitetet i Oslo har fått 4,2 millioner til lokale forhandlinger. Dette er like mye som i fjor, men da hadde Kollegiet spyttet i penger fra universitetets eget budsjett.

- Streik ingen løsning
Forskerforbundet er tilsluttet Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), og AFs krav før meklingen var at 2 prosent av samlet lønnsmasse skulle bevilges til lokale forhandlinger. I stedet ble det satt av en pott på 0,45 prosent til lokale forhandlinger og en annen pott på 1,2 prosent til sentrale justeringer. AF krevde også - sammen med de andre organisasjonene - at pensjonsordningen for 62- og 63-åringer skulle være basert på prinsippene i Statens pensjonskasse, men aksepterte til slutt en ordning som inntil videre skal være basert på Folketrygden.

Mange AF-medlemmer var forberedt på streik, og forhandlingsleder for AF, Hans Petter Sveia, forstår at noen medlemmer fikk en «opp som en løve, ned som en skinnfell»-følelse da AF aksepterte meklingsforslaget.

- Jeg forstår absolutt den følelsen. Men å streike er i seg selv ingen løsning, sier Sveia, og understreker at bare en tredel av potten er fordelt foreløpig. Han regner med at de sentrale justeringsforhandlingene vil være ferdige før sommerferien.

- Solidarisk
- Vi er bare måtelig fornøyde. Det mest positive er at ansatte i lønnstrinn 7 - 24 får mer enn andre, og det er en solidarisk lønnspolitikk, sier Øystein Ekevik, leder av lønnsutvalget i Tjenestemannslaget ved Universitetet i Oslo. – Ellers er vi misfornøyde med at det ble satt av så mye til lokale lønnsforhandlinger, sier han.

Alltid beredt
Både Det odontologiske fakultet, Universitetets senter for informasjonsteknologi og Sentraladministrasjonen kunne blitt tatt ut i streik dersom meklingen ikke hadde ført fram. Eirik Rikardsen har vært ansvarlig for streikemobiliseringen ved Universitetet i Oslo, og han forteller at streikeviljen er stor:

- Ingen av de ansatte har vært motvillige til å streike. Vi i Forskerforbundet har ikke hatt noen utmeldelser i denne tiden, men mange innmeldelser, forteller han. Nå pakker han og Astri Ottesen sammen bannere, T-skjorter og streikevakt-bånd og legger dem inn i skapet.

- Vi er beredt til å ta dem fram igjen neste år, dersom det trengs, sier de.

INGEN STREIK: Det ble ikke streik denne gangen, men Astri Ottesen og Eirik Rikardsen i Forskerforbundet er klare til å hente fram igjen streikeutstyret til neste år. (Foto: Kirsten Faustino)


Innhold i Uniforum nr. 9 - 1997

Publisert 29. mai 1997 15:25 - Sist endra 1. sep. 2014 13:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere