- Store variasjoner i høringsuttalelsene

Uniforum 07-97


Effektiviseringsprosjektet:

Høringsrunden for Effektiviseringsprosjektet er nå over.

- Det er store variasjoner blant de nærmere 100 høringsuttalelsene vi har fått inn. Men de fleste ønsker at økonomi- og personaladministrasjonen i størst mulig grad skal ligge på instituttnivå, og at registreringen av bilag bør skje lokalt, sier prosjektleder Bjørn Hol.

Av Marianne Tønnessen

- Reaksjonene er blandet når det gjelder delegering av avgjørelser til valgt leder, nedlegging av komiteer under Kollegiet og felles studieadministrasjon. Men det er stor oppslutning om styringsgruppens forslag til organisering av IT-tjenestene, og de fleste er positive til en felles database for arkivene. Det er også bred enighet om å forhøye grensen for lokale innkjøp, som nå ligger på 50 000 kroner. Mange synes også det høres fornuftig ut å slå sammen Studieavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling og Internasjonal avdeling, forteller Bjørn Hol.

Han har hatt nok av lesestoff denne uken: Det har kommet nærmere 100 høringsuttalelser fra institutter, fakulteter, avdelinger, andre enheter, studentorganisasjoner og privatpersoner.

- Er det kommet noen nye forslag som styringsgruppen ikke har tenkt på tidligere?

- Vi har ett nytt forslag som gjelder formidling: Et institutt foreslår at vi får én informasjonskonsulent på hvert fakultet som har spesielt god kjennskap til fagområdene på fakultetet. Ellers er det ikke mange nye ideer, sier Hol.

Han forteller at høringsuttalelsene er vage og lite konkrete på flere punkter. Blant annet kommer det få konkrete forslag om hvor mange årsverk som kan frigjøres.

- Kan dette skyldes at innstillingen var vag og vanskelig å forholde seg til?

- Spørsmålene i høringsbrevet var greie nok. Der ba vi enhetene ta stilling til elleve punkter, men dette er det ikke alle som har gjort. Når det gjelder muligheten for frigjøring eller omdisponering av ressurser, er dette til en viss grad et politisk valg. Høringsinstanser som har forsøkt å regne seg frem til «riktig» svar, har derfor fått problemer, sier Hol.

Nå lager han og resten av sekretariatet for styringsgruppen oversikter over synspunktene som er kommet fram i høringsuttalelsene. Styringsgruppen vil få alle uttalelsene i løpet av uken.

NOK LESESTOFF: Prosjektleder Bjørn Hol har hatt nok lesestoff i det siste. Det er kommet nærmere hundre høringsuttalelser om Effektiviseringsprosjektet. (Foto: Kirsten Faustino)


Uniforum 07-97

Publisert 25. apr. 1997 11:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere