Lite tid og varierende interesse

Innhold Uniforum 06/97

Uniforums høringsrunde

Forslagene fra styringsgruppen i Effektiviseringsprosjektet er ute på høring fram til 18. april. Vi har stilt enkeltpersoner følgende spørsmål:

Føler du at du har fått vite det du trenger for å ta stilling til forslagene til effektivisering som har kommet fra styringsgruppen?

Hvordan har dere i deres miljø jobbet med Effektiviseringsprosjektet?

Tror du at Effektiviseringsprosjektet vil forbedre forholdene ved universitetet?

Vil Effektiviseringsprosjektet bety noe for din hverdag i framtiden?

Effektiviseringsprosjektet:

«Jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i alt», er gjennomgangsmelodien når Uniforum lodder stemningen rundt omkring på universitetet i forhold til styringsgruppens forslag til effektivisering. Noen mener at Effektiviseringsprosjektet vil gjøre universitetet til et bedre sted å være, mens andre ikke har tro på store endringer.

TEKST: GRO LIEN GARBO

FOTO: XENIA ISAKSEN

Kirsti Pettersen, utenlandskonsulent ved sekretariatet,

Det juridiske fakultet

­ Folk har mistet piffen nå mot slutten

­ Jeg vet en del om Effektiviseringsprosjektet og forslagene fra styringsgruppen. Det jeg ikke vet, kan jeg skylde meg selv for. Jeg har innstillingen. Dessuten har jeg jo tilgang på Internett, der alt er lagt ut.

Vi har hatt en del felles møter om Effektiviseringsprosjektet, men nå mot slutten er det som om folk har gitt opp og mistet piffen. Mange tror det blir som med virksomhetsplanleggingen ­ at det ikke munner ut i noe særlig. I begynnelsen brukte vi mye tid og penger på prosjektet. Nå orker vi ikke mer, og dessuten har vi ikke mer tid å avse.

Jeg synes at tendensen i forslagene er litt dårlig. Å bruke terminologien primær/sekundær er en uheldig formulering. Det jeg gjør, er altså sekundære oppgaver! Jeg synes at alle gjør viktige oppgaver. Det vet jeg at mange av de vitenskapelige her på jus også mener.

Ideen til Effektiviseringsprosjektet var i utgangspunktet god. Universitetet trenger å røskes litt opp i. Men man skulle ha stått friere til å foreslå både flere og færre stillinger. Det viser seg at man hele tiden har ønsket seg færre stillinger. For å få til det, hadde det ikke vært nødvendig å leie inn et dyrt konsulentfirma. Man kunne jo bare innført stillingsstopp.

Hos oss skjer det kanskje noen sammenslåinger, noen småting. I begynnelsen gikk det rykter om at det skulle skjæres ned på 30 administrative stillinger her, men det tror jeg ikke det blir noe av. For min egen del håper jeg at engasjementet mitt blir fast etter at Effektiviseringsprosjektet er avsluttet.

Brith W. Pulido, førstesekretær ved administrasjonen for Tannpleierskolen

­ Det er ingen grunn til å være hysterisk

­ Det odontologiske fakultet har hatt mange møter og vi har fått mye informasjon om Effektiviseringsprosjektet. Vi er alle blitt oppfordret til å komme med ideer. Dessuten er det jo en åpen linje på universitetets hjemmesider, der folk kan si sin mening. Selv er jeg glad for den fine oppfølgingen fagforeningen min (LUFH).

Her på fakultetet vil det opplagt bli endringer. Uavhengig av Effektiviseringsprosjektet har vi vært gjennom en omstrukturering med sammenslåing av klinikkene.

Jeg er ikke noe bekymret, selv om jeg skulle bli en av dem som skal omplasseres. Vi har jo fått garantier om at vi vil få en jobb som tilsvarer den vi har fra før. Jeg synes ikke det er noen grunn til å være så hysterisk, som enkelte synes å være.

Jan Bjålie, førsteamanuensis og undervisningsleder ved Anatomisk institutt

­ Jeg tar det for gitt at det kommer noe ut av det

­ Jeg vet at det er mye materiale om Effektiviseringsprosjektet på web. Dessuten har jeg fått mange skriv i posten. Dersom jeg hadde interesse for det og hadde tid, ville jeg ha kunnet sette meg inn i det. Men jeg har masse å gjøre som undervisningsleder og mange ulike verv, og ser derfor ingen grunn til å bruke av min tid på Effektiviseringsprosjektet.

Jeg håper selvsagt det kommer noe ut av det i forhold til å styrke primærfunksjonene. Selv har jeg ikke deltatt på noen møter, men instituttgruppebestyreren har informert oss. Et og annet fanger en også opp i lunsjen, men Effektiviseringsprosjektet har definitivt ikke vært det store samtaleemnet.

Jeg tar det ellers for gitt at når man legger så store krefter i et prosjekt, så kommer det noe ut av det. Det som opptar oss på instituttet, er å få frigjort mest mulig lønnsmidler til å tine stillinger som for tiden er frosset og å få et større driftsbudsjett.

Hilde Brænna, førstesekretær ved Institutt for medisinsk biokjemi

­ At ting kan effektiviseres ved universitetet, er soleklart.

­ Egentlig føler jeg meg ikke godt orientert. Først og fremst fordi jeg ikke har tid. Det ligger masse informasjon på Internett, så det er jo litt min egen skyld at jeg ikke har satt meg inn i prosjektet. Jeg har bare et vikariat, så derfor er ikke motivasjonen så stor, men en del folk jeg har snakket med er engstelige for stillingene sine.

At ting trenger å effektiviseres på universitetet, er soleklart. Regnskap, arkiv og journalføring, for eksempel. Retningslinjene er uklare og det er lite samarbeid. Noen gjør ting på én måte, andre på en helt annen.

Det er imidlertid viktig hvordan det effektiviseres. Det er et tidsspørsmål, et pengespørsmål og et ressursspørsmål.

Her på instituttet synes jeg det er få administrativt ansatte i forhold til tekniske og vitenskapelige. Mange av forskerne skulle gjerne hatt mer assistanse av de administrative, slik at de fikk tid til å forske.

Helge Bjørnhaug, førstekonsulent i Studieavdelingen

­ Jeg behøver ikke å ta stilling til prosjektet

­ Jeg behøver ikke nødvendigvis å ta stilling til Effektiviseringsprosjektet. Det er ikke jeg som skal avgjøre det. Dessuten har jeg så mye å gjøre at jeg ikke har hatt tid til å følge med. Det jeg har merket mest med Effektiviseringsprosjektet, er at mange ikke er tilgjengelige, fordi de sitter i møter om prosjektet. Det jeg har vært med på, er et avdelingsseminar på en og en halv dag.

Jeg har ingen spesiell grunn til å tro at Effektiviseringsprosjektet vil gjøre universitetet noe bedre. For vår avdelings vedkommende er det snakk om en sammenslåing med Forskningsadministrativ avdeling og Internasjonal avdeling. Men jeg føler meg ikke berørt av det. Dessuten har man jo sett at endringer har vært forsøkt tidligere, og at det hele koker ned til lite.

Harald Bjar, kontorsjef ved Matematisk institutt

­ Større organisatoriske omveltninger har jeg liten tro på

­ Jeg har sittet i arbeidsgruppen for Effektiviseringsprosjektet på Mat.nat. og skrevet høringsuttalelsen fra vårt institutt sammen med bestyreren, så jeg er nok bedre informert enn de fleste på instituttet. Vi har distribuert rapporten fra styringsgruppen til avdelingsbestyrerne, til fagutvalget og til de andre som har bedt om den. En medarbeider har gått igjennom rapporten punktvis, og både styre og råd har hatt spørsmålene oppe til diskusjon. Før jul hadde vi møter og seminarer, men det har vi ikke hatt etter jul.

Jeg mener det opplagt vil komme forbedringer ut av prosjektet. På spesielle områder kan det gjøres klare forenklinger. Men større organisatoriske omveltninger har jeg liten tro på, uten at det fører til vesentlig dårligere ytelser.

I miljøet har jeg hørt en del hjertesukk fra folk som synes rapporten er vanskelig tilgjengelig. Folk klarer ikke å trenge inn i hva man egentlig foreslår.

Alt i alt tror jeg ikke det kommer til å bli store forandringer her på instituttet.

Anita Kjølsrud, konsulent ved Psykologisk institutt

­ Jeg er redd det blir en del endringer for endringenes skyld

­ Vi er blitt god informert her på SV-fakultetet. Siden prosjektet ble satt i gang har det vært jevnlige møter. Vi har gått igjennom rutinene våre og sett på organiseringen av arbeidet.

Jeg tror ikke at Effektiviseringsprojektet vil føre til et bedre universitet. Hele prosjektet ble jo satt i gang ovenfra og trædd nedover hodene på oss. Vi følte ikke at vi trengte å effektivisere oss mer enn hva vi selv allerede har gjort. Dessuten er det de vitenskapelige som skal ta stilling til det, men de har ikke stilt opp på et eneste informasjonsmøte.

Det er en gjengs oppfatning at det er vanskelig å få tak i hva Effektiviseringsprosjektet egentlig går ut på. Siden det først er igangsatt, er jeg redd det vil bli en del endringer for endringenes egen skyld. Høringsdokumentet består av mange ord, men det er lite konkret. Det eneste positive jeg ser, er at en del rutiner gås etter i sømmene, slik at den samme jobben ikke lenger må gjøres på tre nivåer. Jobben min tror jeg ikke vil bli berørt.

Hilde Hasselgård, førsteamanuensis ved Institutt for britiske og amerikanske studier

­ Jeg tror ikke at jeg kommer til å merke noen forskjell

­ Jeg har fått en god del informasjon om Effektiviseringsprosjektet, men jeg har ikke lest alt så grundig. Hos oss er det vedtatt ny styringsstruktur. Fra neste valg skal vi ikke operere med både råd og styre, men bare med styre.

Generelt tror jeg ikke Effektiviseringsprosjektet kommer til å forandre universitetet i særlig grad. Enkelte endringer blir det, men jeg tror ikke at jeg kommer til å merke noen forskjell.


Innhold Uniforum 06/97
Publisert 11. apr. 1997 09:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere