Nyttige UiO-dokumenter

Innhold Uniforum 05/97

Web Internett

Hvor mange penger har Universitetet i Oslo (UiO) å rutte med i år - og hvordan har institusjonen tenkt å bruke dem? Det kan du finne ut av på Budsjettseksjonens hjemmeside på web.

Budsjett- og planseksjonen ved Økonomi- og planavdelingen har gjort en kjempeinnsats for å legge ut på web-en en rekke sentrale økonomidokumenter. Dermed er UiOs web i ferd med å bli et felles «oppslagsverk» for alle enheter ved UiO.

Budsjett for 1997

Budsjett for 1997 er UiOs forslag til budsjett som ble oversendt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) i fjor. Da prioriterte UiO (i rekkefølge): 1) bygg, 2) vitenskapelig utstyr, 3) nye studieplasser, 4) etter- og videreutdanning, 5) rekrutteringsstillinger og 6) høyere basislønnsnivå for vitenskapelige toppstillinger. Les mer på webadressen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/budsjett/bud97/bud97.htm

Årsplan/fordeling 1997

På bakgrunn av budsjettet har departementet bevilget penger til UiO. Hvordan institusjonene har tenkt å bruke disse penger framgår av Årsplan/fordeling 1997. For inneværende år satses det spesielt blant annet på å styrke forskningen og utdanningen. Hvordan dette konkret gjøres, kan du lese på webadressen:

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/budsjett/aarspl97/aarspl.htm

Kortrapport 1996-1998

Kortrapport 1996-1998 er UiOs tilbakemelding til departmentet. Her kan man lese om hva universitetet har oppnådd med de bevilgede midlene, hva institusjonen forventer å gjøre i år og hvilke perspektiver man har for 1998.

http://www.uio.no/www-adm/okonomi/budsjett/kortra96/KORTRA.htm

Strategisk plan 1995-99

Strategisk plan inneholder de overordnede målene for hva UiO ønsker å utrette i løpet av planperioden 1995-99. Her kan man blant annet sjekke om institusjonen er i rute med å oppnå målsettingene. Sjekk ut webadressen:

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/strat_plan_99/forside.html

Tips!

Tips gjerne Uniforums webspalte om nyttige websider lagret ved UiO. Send e-post til:

uniforum@admin.uio.no

Av Arnt Sommerlund


Innhold Uniforum 05/97

Publisert 14. mars 1997 14:20 - Sist endra 1. sep. 2014 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere