Uniforum-MAL

Uniforum04-97

- Et mareritt

Amerikaneren Eric Post kom i slutten av juli i fjor som gjesteforsker til Universitetet i Oslo. Først fikk han problemer med arbeidstillatelsen, siden har han kjempet mot kemneren som til nå har valgt å overse gjeldende regler for amerikanske gjesteforskere.

­ Det ville ha vært til stor hjelp om Universitetet i Oslo hadde hatt et kontor eller en person som holdt kontakten med myndighetene og kunne hjelpe oss når problemer oppstår. Det er vanskelig å skulle rydde opp, når man verken kjenner reglene eller systemet godt nok, sier Eric Post som er ansatt som gjesteforsker ved Biologisk institutt.

Det har gått seks måneder siden Post kom til Norge. Å skaffe seg bolig gikk greit, men han kjemper fortsatt en ensom kamp mot kemneren som trekker ham for mye i skatt. Til nå har han snakket med åtte forskjellige saksbehandlere, men ikke nådd fram med sine krav. Dette har ført til svært vanskelige økonomiske vilkår.

­ Hadde jeg visst det jeg vet nå, ville jeg ventet med å dra til Norge til jeg var sikker på at alt var i orden. Møte med norske myndigheter har vært et mareritt, sier Eric Post.

HJELP: Universitetet trenger en person eller et eget kontor som kan hjelpe gjesteforskere med bolig og med myndighetene, mener gjesteforsker Eric Post. (Foto: Ståle Skogsad)


Uniforum04-97

Publisert 28. feb. 1997 15:24 - Sist endra 1. sep. 2014 13:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere