Søk på hele UiO

Innhold Uniforum 05/96

WEB INTERNETT

Lei av ikke å finne den informasjonen du er ute etter på Web-tjenesten ved Universitetet i Oslo (UiO)? Nå tilbyr UiO deg å søke på nettopp det du er ute etter.

En søketjeneste for World Wide Web ved UiO er utviklet av USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi). Man kan søke fritt etter ord og temaer på alt av informasjon som er lagret ved UiO. Bak søketjenesten står WWW-prosjektet, som har hatt støtte av NYST-prosjektet (Nye studenttjenester). Kaj Hejer ved USIT har stått for utførelsen.
Alle UiOs Web-sider er gjort søkbare (indeksert) av USIT. Det er lagt opp til to typer søk: enkelt og avansert søk. Lokale Web-ansvarlige kan også gjøre egne versjoner av UiOs sentrale søketjeneste. Søking i Web og informasjon om lokal tilpasning finner du på følgende adresse:
http://www.uio.no/usit/tjenester/sok.html

Brukertips fra USIT

«info@usit.uio.no» er ingen e-post-adresse, men navnet på brukertips-avisen til USIT. I dette informasjonsbladet gis det tips om bruk av datamaskiner og dataressurser, ofte kalt for informasjonsteknologi (IT). I siste nummer (2/96) er det blant annet en artikkel om den sentale Web-tjenesten ved UiO. Bladet finnes selvfølgelig elektronisk tilgjengelig på:
http://www.uio.no/usit/avis/

Web-Tipset!

ESST på nett

Terje Grønning har tipset Uniforums redaksjon om at ESST er å finne på Web. ESST (The European Inter-University Association on Society, Science and Technology) har kontor ved UiO og ligger organisatorisk under Det samfunnsvitenskapelige fakultet. ESST tilbyr mastergradstudier innen områdene samfunn, vitenskap og teknologi.
Som de aller fleste Web-sidene ved UiO er også ESSTs sider under utvikling. Ta en titt og se hva de har fått til:
http://www.sv.uio.no/esst
For ressurser til bruk i forskning om vitenskap, teknologi og samfunn - se også:
http://www.sv.uio.no/esst/esst5_1.html

Tips gjerne redaksjonen om Web-adresser ved UiO via e-post: <a href="mailto:uniforum@admin.uio.no">uniforum@admin.uio.no


Innhold Uniforum 05/96

Publisert 1. apr. 1996 23:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere