­ Reform '97 krever 1500 nye tysklærere

Innhold Uniforum 05/96
­ Reform '97 vil kreve 1500 nye tysklærere de tre første årene etter at grunnskolereformen er iverksatt, sier tidligere førsteamanuensis Magne Normann. Undervisningsminister Reidar Sandal ønsker ikke å kommentere saken overfor Uniforum.

AV HåKON FENSTAD

Under Germanistisk institutts debattmøte om det tyske språk mandag kveld refset tidligere bestyrer Magne Normann mediene for ikke å formidle at Reform '97 for grunnskolen er noe mer enn skolestart for seksåringer.

­ Innføringen av et nesten obligatorisk andre fremmedspråk og det store antallet nye fremmedspråklærere dette vil medføre, er en mye større nyhet enn at seksåringer skal begynne på skolen, sier han.

OBLIGATORISK TILVALGSFAG

I dag tar 40 % av grunnskoleelevene et andre fremmedspråk ­ i tillegg til engelsk som er det første fremmedspråket. Den nye grunnskolereformen vil inkludere en bolk som heter obligatorisk tilvalgsfag, som inneholder enten et tilvalgsspråk eller et prosjektarbeid.

Tilvalgsspråket er enten tysk, fransk, finsk eller en utdypning av norsk eller engelsk. Normann mener derfor at et andre fremmedspråk blir obligatorisk for nesten alle elevene på ungdomstrinnet (8. - 10. klasse) i grunnskolen.

Normanns utregning baserer seg på et gjennomsnittlig årskull på 60 000 barn, og ut fra hans forutsetninger medfører reformen mer enn en fordobling av antall elever innen tysk- og fransk-undervisning på ungdomstrinnet. Ved å se på dagens fordeling av språkfagene, antar Normann at omtrent to tredeler av økningen på 30 000 elever vil velge tysk.

500 NYE PR. åR

­ Det blir 20 000 flere tyskelever enn det er i dag. Med 20 elever i hver tyskklasse blir det 1000 nye klasser. Hvis hver tysklærer tar to klasser, gir dette en økning på 500 lærere pr. år i de tre årene det tar å innføre reformen, sier Normann.

­ Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) vil sikkert hevde at tallene er for høye, men da må de komme med riktige tall og fortelle folk hvordan de vil utdanne de nye lærerne. Nå utdannes det bare 250 tysklærere på landsbasis, og det er akkurat nok til å erstatte den naturlige avgangen, sier han.

Reformen blir innført fra og med skoleåret 1997/98. Innen halvannet år må man, ifølge Normann, ha utdannet 500 ekstra tysklærere og deretter må man produsere 500 nye hvert år de neste to årene i tillegg til de 250 man nå utdanner årlig.

­ Dagens studenter må få vite om dette for å kunne ta den rette utdanningen i tide, sier han. ­ I tillegg må lærere og foreldre bli informert.

HAR IKKE UNDERSøKT

Statsråd Reidar Sandal i KUF ønsker ikke å kommentere Normanns beregninger om 1500 nye tysklærere. Ekspedisjonssjef Hanna Marit Jahr i grunnskoleavdelingen i KUF uttaler:

­ Vi har ikke gjort oss noen oppfatninger om dette. Det er heller ikke blitt utført noen undersøkelser, og det er foreløpig vanskelig å beregne situasjonens behov. Vi vet ikke hvordan denne omleggingen vil slå ut.

­ Er det ikke uansvarlig å iverksette en reform uten å undersøke konsekvensene av den?

­ Nei, det syns jeg ikke. Det andre fremmedspråket er ikke obligatorisk, og det er foreløpig ingen grunn til å tro at et stort antall flere elever vil velge for eksempel tysk. Vi vil komme tilbake til den situasjonen når den er der.

­ Er det ikke litt sent å utdanne/etterutdanne lærere når situasjonen oppstår?

­ Vi har ingen krav om kompetanse innen tysk på ungdomstrinnet, men det er ønskelig med 20 vekttall innen faget.


Innhold Uniforum 05/96

Publisert 1. apr. 1996 23:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere