SMÅSTOFF

Innhold Uniforum 05/96

Medisinstudentene fikk eget hus

Helseminister Gudmund Hernes fikk nylig æren av å åpne medisinstudentenes eget hus, Ullevål studentsenter, på Ullevål sykehus. Studentene har overtatt et gammelt hus, på 900 kvadratmeter, med historie både som hjelpemiddellager og morsmelksentral.

­ Vi er svært glad for at vi har fått et slikt studentsenter med en stor lesesal, kollokvierom, PC-rom, ferdighetslaboratorium og med muligheter for studentaktiviteter. Huset kan integrere både en faglig og sosial del, som er et symbol på hvordan det er å være medisinstudent, sier Cathrine Lofthus, leder av Medisinsk studentutvalg. Planene om et eget hus kom høsten 1994. Lofthus synes det tross alt har gått kort tid til hun kunne vise helseministeren rundt i de «nye» lokalene.

Furufjell ­ universitetsansattes feriested

På Hvaler har Feriestiftelsen for universitetsansatte i Oslo to hytter til utleie. Hyttetomten «Furufjell» ligger på Spjærøy ca. elleve mil fra Oslo. «Hovedhuset» har sju sengeplasser fordelt på tre rom. «Annekset» har to sengeplasser. Begge hyttene, som kan benyttes hele året, er fullt utrustet med innlagt vann, telefon, TV, peis, utemøbler og mikrobølgeovn i tillegg til vanlig kjøkken- og sengeutstyr. To små båter og to sykler hører også med. Hyttene har helårsvei helt fram og kan nås med privatbil eller tog til Fredrikstad og buss til Spjærøy.

Universitetsansatte med familie og venner er hjertelig velkomne som leietakere.

Utleiesatsene er fastsatt under forutsetning av at Feriestiftelsen mottar driftsmidler:

I høysesongen (juni, juli, august)

For to personer med barn under ett år:
Hovedhus: kr 1000 per uke
Anneks: kr 450 per uke
Tillegg per person/barn over ett år i hovedhuset: kr 100 per uke

Utenfor høysesongen (september til mai)

For to personer med barn under ett år:
Hovedhus: kr 800 per uke
Anneks: kr 350 per uke
Tillegg per person/barn under ett år: kr 100 per uke.

Helgeopphold (tre dager uansett sesong)

For to personer med barn under ett år:
Hovedhus: kr 350 per helg
Anneks: kr 150 per helg
Tillegg per person/barn over ett år: kr 50 per helg

Enkeltdøgn i tillegg til uke eller helg

Hovedhus: kr 150 per døgn
Anneks: kr 75 per døgn
En uke regnes fra lørdag til lørdag kl. 13.00 begge dager. Én helg regnes fra fredag til søndag.

Søknadsfrist for høysesongen 1996 er mandag 15. april. Søknadsskjema fås i Informasjonstjenesten, 1. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern, eller på Universitetsbiblioteket, Drammensveien v/Bjørn Forsberg.

Øvrige opplysninger fås ved henvendelse til Feriestiftelsens formann, Trond Harr, Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo. Tlf. 22 85 63 62.

Forslag til formidlingspris

Pris for god forskningsformidling ble delt ut for første gang under Universitetets Åpne Dager høsten 1995. Da gikk den til professor i ernæringsfysiologi, Kaare R. Norum. Prisen er ment å gå til en forsker eller forskningsgruppe som har formidlet og popularisert forskning slik at det har vakt interesse hos et bredt publikum og derved bidratt til å øke folks innsikt i og forståelse for den forskningsvirksomheten som drives ved Universitetet i Oslo. Fra i år av skal prisen deles ut på årsfesten 2. september hvert år.

Fristen for å foreslå kandidater er fredag 31. mai 1996. Kandidater til prisen kan foreslås av grunnenheter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter. Et krav er at minst fem personer er med på å undertegne forslaget. Forslagsstillerne må legge ved relevant dokumentasjon på kandidatenes populærvitenskapelige arbeid.

Forslag til kandidater sendes til: Informasjonsavdelingen, Postboks 1076 Blindern, 0316 Oslo.

Koreansk kultur

Dr. Won-Kyung Cho, ambassadør for koreansk kultur og tradisjon, har nylig holdt to forestillinger i Etnografisk museum. En med dansetradisjoner fra det fjerne Østen og en med resitering av koreansk poesi.

«Vår strålende verden»

Norsk Teknisk Museum har i samarbeid med Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, utviklet en utstilling om vårt strålingsmiljø som rektor Lucy Smith vil åpne fredag 19. april kl. 13.00. Målet med utstillingen er å gi publikum et naturvitenskapelig kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til spørsmål som angår vårt strålingsmiljø. Informasjonen gis i form av tekst, illustrasjoner, modeller og interaktive programmer. Det er lagt vekt på at barnefamilier på søndagsbesøk så vel som skoleklasser på ulike nivåer skal ha glede og nytte av utstillingen.

Dårlige arbeidsmuligheter neste ti år

Akademikerne har siden 1988 hatt økte vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette skyldes hovedsakelig de økonomiske konjunkturene og økningen i arbeidsledigheten generelt. Situasjonen er heller ikke blitt lettere som følge av økte kandidattall.

Dette kommer frem i en rapport som forsker Per Olaf Aamodt fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) har lagd på oppdrag fra Universitetsrådet.

Tendensen de nærmeste ti årene tyder på at det skal svært mye til for at situasjonen ikke blir minst like vanskelig som den er i dag. Videre fremover er det all grunn til å regne med et økende kompetansebehov i arbeidslivet, og at en ny balanse mellom tilbud og etterspørsel vil bli etablert. Derfor er det liten grunn til overdreven bekymring på lang sikt når det gjelder sjansen til å få jobb med høyere utdanning.

Europas statsvitere til Oslo

Palmesøndag-helgen og dagene fram mot Sjærtorsdag møtes statsvitere fra hele Europa i Oslo. Den årlige statsviterkonferansen, The ECPR - Joint Sessions of workshops, er lagt til Norge i år. Rundt 500 forskere og doktorgradsstudenter er ventet til konferansen.

Til sammen 24 arbeidsgrupper er satt ned. Flere av disse arbeider med europeiske spørsmål knyttet direkte til EU, men også rettet mot temaer som partiutvikling, regionale utviklingstrekk, normative spørsmål, identitet og konstitusjonelle forhold.

Vertskap er Institutt for statsvitenskap, som også har laget en egen web-side for konferansen: http://www.sv.uio.no/ecpr96/ Kontaktperson ved instituttet er Frode Veggeland, tlf. 22 85 76 80.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere