Mer til Bergen enn Oslo

Innhold Uniforum 05/96

EUs 4. rammeprogram:

Universitetet i Oslo (UiO) har til nå fått cirka 37 millioner kroner i samlede forskningsmidler fra EUs 4. rammeprogram, mens Universitetet i Bergen (UiB) har fått cirka 46 millioner kroner. Men UiO haler innpå.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Sammenlikner vi tallene med tidligere år, har vi hatt en formidabel økning både i antall søknader og bevilgede midler, sier avdelingsdirektør Tom Løland i Forskningsadministrativ avdeling. Han er glad for at UiO nå er kommet mer på banen i denne sammenhengen. UiO fikk innvilget støtte til 34 prosjekter av i alt 104 søknader. Det vil si 32,6 prosent uttelling. Tallet må tas med forbehold fordi det kan være søknader som ikke er registrert hos Forskningsadministrativ avdeling, og fordi det kan være kontraktsforhandlinger som ikke er avsluttet for alle prosjektene. På landsbasis fikk hver fjerde norske søker til EUs 4. rammeprogram innvilget sin søknad i de første søknadsrundene.

­ Hva er årsaken til at UiB har fått mer midler enn UiO?

­ Vi må anta at UiB har fått støtte til større prosjekter, siden UiB tross alt har fått tilslag på færre prosjekter enn UiO (32 mot 34). Dessuten har UiB satset mye på internasjonalisering, noe som har gitt god uttelling. Men jeg synes ikke det er godt nok at UiO, som er landets største forskningsinstitusjon, ligger etter UiB, sier rådgiver Vibeke Knudsen i Forskningsadministrativ avdeling.

BEST På GRUNNFORSKNING

Oversikten over innvilgede søknader pr. 15. mars viser at UiO gjør det best innen grunnforskningsprosjektet «Training and Mobility of Researchers (TMR)» hvor det ble gitt støtte til 10 prosjekter, 12,8 millioner kroner.

­ At vi gjør det så godt innen det eneste grunnforskningsprogrammet under EUs rammeprogram, forteller vel noe om UiOs forskningsprofil. Vi fikk tilslag for seks av de tolv forskernettverkene («research networks») som ble tildelt for Norge samlet. Det synes vi det står respekt av, sier Knudsen. Dessuten har Det samfunnsvitenskapelige fakultet fått støtte til sin internasjonale sommerskole i år.

Ellers har UiO-forskere til nå mottatt midler til åtte prosjekter innen miljøforskning, sju innen biomedisin, fire innen havforskning (MAST III), tre innen informasjonsteknologi (Esprit og Telematikk-programmet) og to energiprosjekter.

Om lag 10 søknader er for tiden til behandling.

Forskningsadministrativ avdeling bistår forskere med å innhente informasjon om særprogrammer, veiledning til budsjettoppsett og veiledning til hvordan man skal utforme søknader.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere