KURS STIPEND

Innhold Uniforum 05/96

KURS STIPEND
Interne kurs for tilsatte

Opplæringskomiteen innbyr til følgende kurs i april 1996:

Kurs i stressmestring

Tid: Onsdag 10. og torsdag 11. april kl. 9-16 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i gjennomføring av medarbeidersamtaler

Tid: Torsdag 11. april kl. 8.30-17 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i celledyrking/celledyrkingsteknikker

Tid: Mandag 15., tirsdag 16. og onsdag 17. april i Lille auditorium, g 53, Preklinisk institutt, Gaustad.

Kurs i tverrkulturell kommunikasjon og forståelse

Tid: Onsdag 17. april kl. 8.30-15.30 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i studentinformasjon

Tid: Mandag 22. og tirsdag 23. april på Kringsjå kurssenter.

Mediekurs i allmennrettet forskningsformidling

Tid: Mandag 22. og tirsdag 23. april på Kringsjå kurssenter.

Grunnkurs i arkivarbeid

Tid: Tirsdag 23. til torsdag 25. april kl. 8.30-15.30 på Kringsjå kurssenter.

Kurs i samarbeid og kommunikasjon

Tid: Onsdag 24. til fredag 26. april på Tyrifjord hotell, Vikersund.

Nærmere informasjon om kursene, se opplæringskatalogen, opplæringskomiteens oversikt over opplærings- og utviklingstiltak 1996.
Praktiske spørsmål kan rettes til konsulent Martha Hølmo,
tlf. 22 85 62 34 eller opplæringsleder Inger Røkkum, tlf. 22 85 62 60.
Påmeldingsfrist: Se kursutlysningene i katalogen.
Send søknadskjema (opplæringskatalogen s. 53) til: fax nr. 22 85 70 87, PB 1071 Blindern.

Norsk-amerikansk vitenskapelig samarbeid 1996/97

Det norske marshallfond støtter «scientific research in fields of importance to both countries». Særlig til amerikanske forskeres opphold i Norge.
Fondet vil for 1996/97 fortrinnsvis støtte prosjekter ved norske universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner hvor medvirkning av amerikanske forskere er ønsket. Utkast til forskningsprosjektet skal være ledsaget av en personlig søknad fra vedkommende amerikanske forsker. Søknadsgebyr: NOK 200,-.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger v/fondets sekretariat, Drammensveien 20 C, 0255 Oslo. Tlf. 22 44 77 16.

Søknadsfrist: 25. mars 1996.

Norges Banks fond til økonomisk forskning

I juni 1996 kan det utdeles bidrag til forskning, især anvendt forskning, på det økonomiske område, herunder også studier i utlandet i forbindelse med spesielle forskningsoppgaver. Bidrag gis ikke til rene utdanningsformål. I 1995 ble det utdelt til sammen omtrent kr. 280 000.
Søknadsskjema ved Norges Banks fond til økonomisk forskning, Postboks 1179, Sentrum, 0107 Oslo, tlf. 22 31 61 65.

Søknadsfrist: 1. mai 1996.

Kristian Ottosen-prisen 1996

Studentsamskipnaden i Oslo opprettet i 1991 en pris i Kristian Ottosens navn. Prisen skal hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en spesiell innsats for studentvelferdsarbeidet i bred forstand.

Nominasjonen av kandidater bør skje i form av en inngående omtale av personen eller miljøet, med bred dokumentasjon og med navn på kontaktpersoner. Alle universitets- og høgskolemiljøer kan være med i nominasjonsprosessen. Prisen er i år på kr. 40 000.

Nominasjonsfristen er 30. april 1996. Spørsmål om prisen kan rettes til juryens sekretær Anette B. Wollebæk, tlf. 22 85 31 08.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere