KORT MØTE

Innhold Uniforum 05/96
Navn: Signe Howell
Utdanning: Dr.grad fra Oxford University
Tittel: Professor
Ansatt ved: Institutt og museum for antropologi

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Det er et miljø i en eksplosiv utvikling. Siden jeg kom til universitetet for ni år siden, etter mange år i England, har antallet studenter flerdoblet seg på instituttet. Vi har et engasjert miljø og en sterk identitetsfølelse, men jeg synes nok at vi i de siste årene har brukt for mange krefter til omorganisering og tilpasning til stadig nye krav. Dette går utover fagmiljøet.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Jeg brenner for at universitetet skal stå for noe spesielt, et sted hvor disiplinforankret kunnskap videreføres. I dag blir vi trukket i altfor mange retninger, og forsker for lite. Kvaliteten på universitetet er jeg redd har gått nedover på grunn av økt kvantitet. Et universitet bør ikke være noen pølsefabrikk. I dag har vi for mange studenter på de lavere nivåer og for få på de høyere.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg har akkurat ferdigstilt to bøker basert på konferanser. Den ene omhandler blodofringsritualer i Indonesia, og den andre tar opp komparativ etikk.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Jeg ønsker meg professor Stein L. Bråten, ved Institutt for sosiologi. Han er en lærd og mangfoldig person, som det er en glede å kjenne. Han er blant annet opptatt av barns utvikling, og viser gjennom sitt empiriske arbeid at barn er født som sosiale vesener og er iboende samarbeidsvillige. Hans resultater er viktige for meg i min komparative forskning. Mitt viktigste feltarbeid gjorde jeg blant en urbefolkning i regnskogen i Malaysia. Deres moralske livssyn er forankret i en gjennomsyrende fredsommelighet.

Ingeborg Wiese


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere