HVA SKJER

Innhold Uniforum 05/96

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
24. mars: «En fjellkjede blir til» v/førsteamanuensis Torgeir Andersen.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
24. mars: «Galapagos - en zoologisk reiseskildring» v/cand.scient. Einar Strømnes.

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 13.00
Sted: Auditoriet, Botanisk museum
24. mars: «Regnskogens flora - et truet skattkammer» v/førsteamanuensis Eva Mæhre Lauritzen.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Lørdag 23. og søndag 24. mars kl. 12­15 Koreansk filmfestival.
Søndag 31. mars kl. 13 innleder Ann Christine Eek om Berit Backers film Albanierne fra Rrogam.
Søndag 14. april kl. 13 vises filmen Gudinnen og datamaskinen fra Bali, Indonesia.
Torsdag 18. april kl. 19: Museumsstafetten - Arne Røkkum: «Form og farge i det koreanske samfunn.»

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
26. mars: «Samfunnsvitenskapenes oppkomst som del av den vitenskapelige revolusjon?» v/førsteamanuensis i sosiologi, Ragnvald Kalleberg.
16. april: «To debatter om evolusjon og arv i Norge, 1886­1916» v/hovedfagsstudent Arve Monsen.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
26. mars: «Etisk vending i kunsten?» v/Christopher Rådlund. Replikk: Paul Grøtvedt.
16. april: «Hans Jonas» v/Arvid Brodersen, Asbjørn Aarnes og Arne Johan Vetlesen. En oversatt tekst av Hans Jonas vil bli utdelt.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
28. mars: Klassemøter: Den matematisk-naturvitenskapelige klasse (2. etasje): «Havklima og produksjon av fisk i Nordatlanteren» v/forsker Odd Nakken og Den historisk-filosofiske klasse (1. etasje): «Olympiske leker - et moderne ritual. Lillehammer-OL i et kulturanalytisk perspektiv» v/professor Arne Martin Klausen.
18. april: Fellesmøte: «Svend Foyn og hvalfangsteventyret i nord - økonomi, nasjonsbygging og miljø» v/professor Einar Niemi.

Senter for kvinneforskning

Kvinner med kroniske muskelsmerter - hvordan går det med dem?

Fredag 12. april kl. 9­16.15 i Seminarrom 1, Ullevål stadion. Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud og forsker Ulla-Britt Lilleaas, Senter for kvinneforskning.

Ulrike Prokop: Kvinnelighetens symbolikk og kvinnelige livsutkast i det moderne

Mandag 15.­onsdag 17. april i Senter for kvinneforskning, Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Besøk av den tyske kvinneforsker Ulrike Prokop som er kulturforsker og professor i sosialpsykologi ved Phillips-Universität, Marburg. Faglig ansvarlig: professorene Jorun Solheim og Harriet Bjerrum Nielsen.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
16. april: «Lyrikk og empati» v/lektor Ida Berntsen, Menighetssøsterhjemmets sykepleierhøgskole.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
22. mars: «Ivar Aasens sakprosa» v/Bjørn N. Kvalsvik.
12. april: «Fiksjon i lærebøker» v/Elise S. Tønnessen.
19. april: «Partiprogrammenes språklige utvikling» v/Margareth Sandvik.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
15. april: «Kring dom rituella gästebud i fornskandinaviska religionen» v/professor Francois-Xavier Dillmann, Université de Paris, Sorbonne.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
27. mars: «Tyske hemmelige tjenester i Norge under krigen: kildeproblemer, personvernproblemer og nye perspektiver» v/professor Tore Pryser, Oppland distriktshøgskole.
17. april: «'Den norske bondestaten' fra høymiddelalderen til eneveldet» v/professor Steinar Imsen, Trondheim.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, professor II v/Senter for Ibsenstudier)
10. april: «Rosmersholm og Fruen fra havet: Inne eller ute - akklimatiseringens nødvendighet.»

Seminar on Conflicts Concerning Management of Natural Resources

Tid: torsdager kl. 12
Sted: SUMs lokaler, Sognsvn. 68
28. mars: «Medical Plants in Tanzania: From Traditional Healers to Foreign `Gene Hunters'» v/Hanne Svarstad, SUM.

Flyktningeungdom og psykisk helse - forståelse og kollektive tilnærminger

Tid: onsdager kl. 16.15­18
27. mars: «Interkulturell psykososial gruppetilnærming til nyankomne flyktningeungdommer» v/prosjektleder Vegard Schancke og psykolog Miriam Lukvago, begge BUP for Indre Sør-Troms, Sjøvegan.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
26. mars: «Kleptomani som offentlig politikk - nedbrenning av opposisjonelles hus i Kenya» v/Joseph Kimani, kenyansk parlamentsmedlem og biskop.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

16. april: Studentpresentasjoner: «Febrile diseases in Ethiopian pregnant women» v/Asgeir Johannesen og «Avoidability of maternal death in developing countries» v/Bjørn Brandtsæter.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Patologibygningen
15. april: «Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet» v/Jacob B. Natvig og Frode Lærum.

Tirsdagskaffeseminarene

Tid. kl. 12.15­13.45
Sted: Institutt for rettsformatikk, St. Olavs plass 5, sem.rom 456, Domus Nova
26. mars: «Intelligente nett og utvikling av nye tjenester» v/overingeniør Helge Vangestad, Telenor FoU.
16. april: «Offentlig informasjon som kilde for kommersielle informasjonsprodukter og -tjenester» v/spesialrådgiver Katarina de Brisis, IT-avdelingen, Statskonsult.

ARENA-seminar

Tid: kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
Torsdag 28. mars: «How might we democratizie the Euro-Polity: Citizenship, Representation and Decision-Making?» v/Philippe Schmitter, Stanford University.
Tirsdag 16. april: «Demokrati på ulike beslutningsnivåer» v/Knut Midgaard, Institutt for statsvitenskap.

Gjesteforelesning om Ibsen

Paul Sandvold Baxter, Ph.D. Candidate, Boston University, Division of Religious and Theological Studies vil onsdag 17. april kl. 10­12 holde en gjesteforelesning «History, Community, and Spirit: Hegelian Features in Henrik Ibsen's Authorship» i Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern.

Studere i utlandet?

Orienteringsmøte for studenter som ønsker et studieopphold i utlandet som ledd i sine gradsstudier ved UiO, holdes i Store fysiske auditorium, 3. etasje i Fysikkbygningen, Blindern torsdag 11. april fra kl. 9.15 og utover hele dagen. Arrangør er Internasjonal avdeling.

Seminar om afrikansk politikk

«Humanitarian Disasters, Regime Breakdown and Civil War: - the true face of African politics?» er tittelen på et seminar som blant andre SUM arrangerer mandag 25. og tirsdag 26. mars i Niels Henrik Abels hus, 12. etasje, Blindern. Nærmere opplysninger: Benedicte Bull, tlf. 22 85 89 11.
Innhold Uniforum 05/96

Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere