Humanioradagene 1996 viet middelalderen

Innhold Uniforum 05/96
Humanioradagene i mai skal sette nytt lys på middelalderen, en historisk epoke som allerede har vist seg å interessere mange mennesker.

AV INGEBORG W IESE

Ledelsen ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo håper at Humanioradagene både vil bidra til ny kunnskap om middelalderen og til kanskje å få justert noen fordommer.

- Det har vært viktig for oss å finne et tema som vi vet allmennheten er opptatt av. Det er et godt utgangspunkt for å skape ny innsikt og forståelse, sier dekan Bjarne Hodne.

Humanioradagene arrangeres i år fra 3. til 7. mai. Programtilbudet er bredere enn noen gang.

- I år har vi lagt vekt på å levendegjøre og visualisere temaet i større grad enn tidligere. Vi sprer oss til flere steder i Oslo, og har flere samarbeidspartnere. Vi har som mål å skape ny interesse for middelalderen, også hos dem som ikke har vært opptatt av denne perioden tidligere, sier Bjarne Hodne.

MANGFOLDIG OG SAMMENSATT

Middelalderen strekker seg over en tusenårsperiode, fra ca. år 500 og fram til reformasjonen i 1537. Det betyr at vikingtiden innlemmes som en del av middelalderen, på lik linje med århundrene etter at Norge ble kristnet. Noe av dette mangfoldet som middelalderen representerer, kan publikum få innsikt i under Humanioradagene.

- Forskere finner stadig ut mer om denne lange og sammensatte perioden i europeisk historie. Vi håper at Humanioradagene kan bidra til å nyansere bildet av fortida litt, for eksempel at vikingene ikke bare reiste ut for å plyndre, og at Norden langt på vei var like oppegående både kulturelt og materielt som resten av Europa. Ny kunnskap viser blant annet at Norden ikke var isolert fra det øvrige Europa, verken før eller etter kristendommens gjennombrudd, sier koordinator for arrangementet, Jørgen Haavardsholm, ved Senter for middelalderstudier.

Alle foredragene under Humanioradagene finner sted i sentrum av Oslo. De fleste holdes i Gamle festsal i Universitetets Urbygning, men i tillegg legges en del av virksomheten til det kommende middelaldermuseet på Sørenga og til Gamle Aker kirke.

MIDDELALDERMARKED

Åpningsdagen skal Universitetsplassen gjøres om til et middelaldermarked hvor kjøtt, fisk og ferske grønnsaker, tilberedt på middelaldersk vis, blir servert. Markedet skal levendegjøre noe tidstypisk gjennom lukter, mennesker, mat og redskap. Tradisjonelle håndverksyrker som metallstøpere, knivmakere, treskjærere og tønnemakere vil være representert. Humaniorakomiteen har store forventninger til dette middelaldermarkedet i Oslo sentrum, og håper at det skal bli en spennende innfallsport til resten av Humanioradagene. Selve åpningen av dagene finner sted i Gamle Festsal.

- Det er første gang Humanioradagene går ut av foredragsrommet og gjør noe sånt. I tillegg arrangerer vi to forestillinger som vil kunne belyse kontakten med den europeiske kultur. Den ene tar opp forholdet til England og Irland, den andre viser franske og tyske impulsers betydning for utviklingen av vår hjemlige middelalder. Forestillingene finner sted i Det Norske Teatret og Gamle festsal, forteller Jørgen Haavardsholm.

I tillegg samarbeider Humaniorakomiteen med Oslo bymuseum og Norsk filminstitutt. Instituttet vil vise relevante filmer disse fem dagene i mai, og Oslo Bymuseum vil stå for flere byvandringer i blant annet Gamlebyen og på Akershus. Klosterruinene på Hovedøya er også et kulturminne som vil bli viet oppmerksomhet.

Når Humanioradagene i år fokuserer på middelalderen, er det også ment som et håndslag til alle som har engasjert seg i Oslos middelalder. Universitetet i Oslo ønsker å involvere seg i Oslo bys historie og den viktige middelalderarven byen bør ta vare på. Det er mange som håper at det snart skal bli noe av et påtenkt middelaldermuseum på Sørenga.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere