Formidling - den enkeltes ansvar

Innhold Uniforum 05/96
­ Det er den enkelte forskers ansvar å drive formidling, men samtidig har institusjonen et ansvar for å følge opp. Jeg skulle ønske at flere av våre forskere var mer på banen med sine forskningsresultater, sier rektor Lucy Smith.

Smith mener formidling kan defineres på mange måter, men velger i denne sammenheng å definere formidling som det å gjøre kunnskapen som universitetet forvalter, tilgjengelig for alle.

­ Vi skal formidle til samfunnet. Jeg tror ikke vi er flinke nok til å nå ut med vår kunnskap. Universitetskulturen aksepterer ikke at popularisering er noe høyverdig. Formidling må bli mer meritterende enn i dag, men ikke på linje med forskning, sier Smith.

Rektor mener formidling er så nær knyttet til de to andre primæraktivitetene at det ikke er mulig eller ønskelig å dele inn de vitenskapelige ansattes tidsbruk i tre deler.

­ Det er ikke mulig å ha formidling som egen kategori i vår nye funksjonsdelte budsjettmodell. Formidling er problematisk å skille ut, og det er en naturlig del av forskning og utdanning, mener hun.

Smith mener den enkleste måten å formidle på, er å skrive populærvitenskapelige bøker, fordi man kan arbeide på egne premisser.

­ Det vanskeligste er intervjuer i mediene fordi man ikke får nok rom til å være presis. Men dette er også en god form for formidling, sier hun.

FORMIDLINGSPRISEN

Kollegiet delte for første gang ut pris for god forskningsformidling under «Åpne Dager» på universitetet i fjor høst. Prisen skal stimulere til formidlingsaktiviteten og ble tildelt professor Kaare R. Norum, Institutt for ernæringsforskning.

­ Kaare Norum og professor Per Andersen ved Nevrofysiologisk institutt er gode eksempler på fremragende forskere som er flinke til å popularisere, sier hun og legger til at universitetsmuseene utgjør en viktig del av universitetets formidlingsaktivitet.

­ I loven går det frem at vi skal bringe kunnskapen vår ut til samfunnet. Det skal være legitimt å popularisere forskningen. Selv om det påligger et ansvar for å drive formidling på den enkelte forsker, så har også faglig ledelse ved universitetet et ansvar for at dette skjer.


Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere