MIDTSIDENE

Innhold Uniforum 05/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET
Prosjektorganisering

Styringsgruppen for Effektiviseringsprosjektet ledes av universitetsdirektør Tor Saglie. Sekretær er Elisabeth Halsen, førstekonsulent i Organisasjons- og personalavdelingen.

Arbeidsgruppen på Det medisinske fakultet ledes av kontorsjef ved Instituttgruppe for medisinske basalfag, Bjørn Hol. Sekretær er Mette Groseth, rådgiver ved MED.

Arbeidsgruppen for Det historisk-filosofiske fakultet ledes av assisterende fakultetsdirektør Martin Høiby. Sekretær er Ellen Katrine Skarbøvik, førstekonsulent i fakultetssekretariatet.

Arbeidsgruppen for sentraladministrasjonen ledes av studiedirektør Toril Johansson. Sekretær er Jon Georg Lund, konsulent i Forskningsadministrativ avdeling.

Arbeidsgruppen for USIT ledes av IT-direktør Arne Laukholm. Sekretær er kontorsjef ved USIT, Jan Thorsen.


Innhold Uniforum 05/96

Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere