­ Får beholde en del ressurser

Innhold Uniforum 05/96

EFFEKTIVISERINGSPROSJEKTET

­ Fakultetene bør få beholde store deler av de ressursene de klarer å frigjøre gjennom effektiviseringsprosjektet. Men overflødige personer på en enhet må også kunne flyttes til et annet sted på universitetet dersom arbeidsoppgavene faller bort.

Det sier leder for prosjektadministrasjonen for Effektiviseringsprosjektet, assisterende personaldirektør Erik Gulbrandsen. Han understreker at det er Kollegiet som i siste instans vil bestemme ressursfordelingen. Ingen vil imidlertid bli oppsagt som følge av Effektiviseringsprosjektet.

Gulbrandsen synes at forslagene fra arbeidsgruppen ved Det medisinske fakultet (MED) er spenstige. Han ser fram til å få mer konkrete forslag også fra Det historisk-filosofiske fakultets (HF) arbeidsgruppe.

­ MED og HF har sett effektiviseringsprosjektet ut fra sine respektive behov når det gjelder utdanning, forskning og formidling. Det er det de er blitt bedt om. De har gjort jobben sin, sier Gulbrandsen. Han understreker imidlertid at forslagene nå må innordnes i forhold til universitetets behov som helhet og samsvare med ønsker fra de andre fakultetene.

­ Universitetet som institusjon har dessuten forpliktelser overfor Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Vi må også forholde oss til eksterne samarbeidsorganer, sier Gulbrandsen.

HELT BEVISST

Han understreker at forslagene fra HF og MED skal være premissdokumenter for arbeidet og kartleggingen videre med sentraladministrasjonen og USIT.

­ Det har vært helt bevisst at vi startet med fakultetene. Det er jo der utdanning, forskning og formidling foregår, sier Guldbrandsen.

­ Hadde det ikke vært en idé å kartleggge behovene ved alle fakultetene før man gikk løs på sentraladministrasjonen og USIT?

­ Nei. MED og HF er valgt ut fordi de er nokså representative for alle fakultetene. Dette er også et spørsmål om ressurser. Først til neste år vil vi se på de seks resterende fakultetene. Men det er ikke nødvendig med en like stor gjennomgang av dem.

­ Hvilke funn har vært mest interessante hittil?

­ På HF er det påfallende hvor store ressurser som går med til å sitte i politiske organer og til å avvikle eksamen. På MED er det et svært uoversiktlig beslutningssystem. Det mest interessante med MED er det at arbeidsgruppen har kommet med konkrete forslag til endringer som å spare inn 25 administrative stillinger, sier Gulbrandsen.

Han understreker at beslutninger om dette må behandles av styringsgruppen og Kollegiet. ­ Men MED kan selv forenkle utvalgsmodeller og gjennomføre en ny delegering mellom fakultetsstyre og dekanat, sier han.

- Noen frykter at hele Effektiviseringsprosektet kanskje ikke kommer til å gi særlige resultater og at masse energi har vært kanalisert inn i prosjektet forgjeves?

­ Vi lykkes med dette, sier Gulbrandsen.

­ Det har allerede blitt lagt fram kreative forslag. Men hva som skal komme ut av prosjektet som helhet vil til syvende og sist være opp til kollegiale organer og Kollegiet og deres vilje til å fatte beslutninger om endringer, understreker han.

Gulbransen oppfordrer alle som har lyst til å komme med synspunkter på Effektiviseringsprosjektet om å kontakte ham eller prosjektmedarbeider, førstekonsulent Elisabeth Halsen, på e-mail: effektivisering@admin.uio.no> eller på tlf. 22 85 62 37. Det kan også være lurt å kontakte arbeidsgruppene direkte. Effektiviseringsprosjektet gir jevnlig ut nyhetsbrev og har nettopp gitt ut en informasjonsbrosjyre.


Innhold Uniforum 05/96

Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere