DOKTORGRADER

Innhold Uniforum 05/96

DOKTORGRADER
Det medisinske fakultet

Cand.med. Haakon E. Meyer vil onsdag 27. mars kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Risk factors for hip fracture. Epidemiological studies in middle-aged and old Norwegian women and men» for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Erling Notto Halvorsen forsvarte 14.mars sin avhandling «Synthesis and Characterization of Aluminophosphate Molecular Sieves» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Henrik Jordt forsvarte 15. mars sin avhandling «The Cenozoic Geological evolution of the Central and Northern North Sea based on Seismic Sequence Stratigraphy» for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Åshild Kristine Andreassen vil fredag 22. mars kl.1115 i Auditoriet på Universitetsklinikken, Det Norske Radiumhospital offentlig forsvare sin avhandling «Alterations in TP53 and RB1 in human sarcomas, and PAH-DNA adducts in relationship to TP53 mutations in lung carcinomas» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Rune Winther vil onsdag 27. mars kl. 1415 i Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus offentlig forsvare sin avhandling «Threshold systems and their applicability with regard to general binary systems» for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Lars Inge Terum vil lørdag 23. mars kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Grenser for sosialpolitisk modernisering» for dr.philos.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.paed. Høgni Egilsson vil lørdag 23. mars kl. 1015 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Mennesket: Et funksjonelt-rasjonelt system i faresonen. En teoretisk studie» for dr.philos.-graden.
Innhold Uniforum 05/96
Publisert 1. apr. 1996 23:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere