WEB INTERNETT

Innhold Uniforum 04/96
Universitetet i Oslo (Uio) er godt i gang med å bygge ut den interaktive delen av det elektroniske informasjonssystemet basert på World Wide Web (Web) og Internett. Nå kan cand.mag.-studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) surfe ut i cyberspace og bestille vitnemålet sitt.

Cand.mag. per Cyberspace

Uteksaminerte cand.mag.-studenter ved MN kan bestille sitt vitnemål via Web. Det gjøres ved å fylle ut et skjema på skjermen og sende det via Internett til fakultetet. Men enn så lenge utskrives selve vitnemålet kun på papir.
Foreløpig gjelder denne interaktive tjenesten bare studenter ved MN, men dersom man høster gode erfaringer, kan den bli utbygd til å gjelde flere fakulteter. Sjekk adressen:
http://www.matnat.uio.no/faksekr/studavd/studinfo/vitnemal/candmag.html

Kollegierådet i Web

Lurer du på hva man beslutter i styrer og råd? Nå kan du se hva Kollegierådet gjør på sine møter. Kollegierådet er universitetets rådgivende organ. Dette organet gir råd i saker av stor prinsipiell betydning for institusjonen. Dette rådet skal også fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom Kollegiet og fagmiljøene.
Fra før ligger også informasjons fra universitets øverste organ, Kollegiet, og Studentparlamentet på web-adressen:
http://www.uio.no/Struktur/styr_org.html

UiO før Dagbladet

Dagbladet skrøt våren 1995 at de var første avis på Internett. Men da hadde internavisen ved UiO, Uniforum, vært på Internett et halvt år (siden sommeren 1994). Også tidsskriftet for forskningsformidling ved UiO, Apollon, var før Dagbladet - desember 1994. (Første norske nyhetsavis på Internett var imidlertid Brønnøysund Avis - i januar 1995). Les Uniforum og Apollon på henholdvis:
http://www.uio.no/www-adm/infoavd/uniforum/uniforum.html

http://www.uio.no/www-adm/infoavd/apollon/index.html

Egne hjemmesider

Både ansatte og studenter kan opprette sine egne hjemmesider i World Wide Web på UiOs dataressurser. En grei bruksanvisning for hvordan man går frem for å få sin egen hjemmeside, finnes å lese på:

http://www.uio.no/usit/personlig.html

En oversikt over alle hjemmesidene til studenter og ansatte finnes på:
http://www.uio.no/usit/brukernesegen.html

Tips gjerne Uniforums redaksjon ved å sende Web-adresser til e-postadressen:
uniforum@admin.uio.no Arnt Sommerlund

Publisert 8. mars 1996 16:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere