Redaktør på nettet

Innhold Uniforum 04/96

Ønsker bedre kontroll med Web-sidene:

Universitetet i Oslo ønsker å ha bedre kontroll over World Wide Web-sidene sine på Internett, både når det gjelder innhold og utseende. Informasjonsavdelingen får redaktøransvaret, men ønsker i liten grad å være «politi» på nettet.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Spørsmålet om redaktøransvar på Internett er et kontroversielt tema. Mange som arbeider med elektroniske medier, ønsker etiske retningslinjer og bruk av selvjustis uten å ha redaktør. Andre, spesielt innen det journalistiske miljø, ser det som en stor fordel å ha et klart redaktøransvar både i forhold til kvalitetssikringen av innholdet og i forhold til ansvar etter straffeloven.

På universitetet har det vært en del diskusjon frem og tilbake før Informasjonsavdelingen fikk det overordnede redaktøransvaret for universitetets elektroniske informasjonssystem, etter vedtak fra Universitetsdirektøren. I praksis betyr det at informasjonsdirektøren blir ansvarlig redaktør for universitetets elektroniske informasjonssystem.

­ For brukerne av Web-sidene våre betyr det at de har ett sted hvor de kan henvende seg, dersom de finner noe de reagerer på eller som er feil, sier førstekonsulent, daglig utøvende redaktør, Arnt Sommerlund i Informasjonsavdelingen.

Universitetets enheter skal lage sine egne sider på Internett og oppdatere dem, men dette skal skje etter retningslinjer og råd fra Informasjonsavdelingen.

- Enhetene vil få en stor grad av autonomi. IT-reglementet skal forhindre misbruk av det elektroniske informasjonssystemet. I tillegg vurderer vi å supplere IT-reglementet med et eget Web-reglement, slik Universitetet i Bergen har gjort. Utkastet til Web-reglementet inneholder kjøreregler for hva man kan publisere via UiOs Web-tjeneste, sier informasjonsdirektør Tove Nielsen.

SANKSJONSFORMER

Riset bak speilet for de enhetene som bryter reglementet, er at man i ytterste konsekvens stenger Web-sidene inntil innholdet endres.

­ Men vi regner ikke med at dette blir et stort problem. I utgangspunktet har vi ikke til hensikt å være restriktive i forhold til hva som legges ut, forteller Sommerlund.

Universitetets Internett-sider inneholder utenom den offisielle informasjonen såkalte hjemmesider for ansatte og studenter.

­ Vi kommer også til å ha ansvaret for disse hjemmesidene. Det betyr at innholdet må være i overensstemmelse med våre retningslinjer, sier Sommerlund. Redaktøransvaret gjelder for alle sidene universitetet selv lager, men universitetet vil ut over dette pålegge studenter og ansatte ansvar for første link/referanse ut av universitetet.

IKKE POLITI

­ Er det mulig å drive kontroll med innholdet på et stort antall Internett-sider?

­ Vi ønsker ikke å være politi på nettet. Kontrollen vil skje ved at brukerne rapporterer inn forhold som må rettes på. Vi vil også ha rutiner for stikkprøver i mindre omfang, og la enhetene selv gjøre kontroller. Vi kan umulig kontrollere hver krinkel og krok, men vil gjøre et stort arbeid på forhånd ved å styre via reglementet og ikke minst ved rådgivning, sier Sommerlund.

GRATIS INFORMASJON

Universitetet planlegger å lage en elektronisk oppslagstavle som skal inneholde løpende informasjon om eksamensdatoer, doktorgrader og liknende. Dessuten vil alle de åtte studiehåndbøkene være tilgjengelige på nettet fra neste semester av.

­ Hva er ditt beste argument for at man skal velge Internett når man skal skaffe seg informasjon om universitetet?

­ På våre Web-sider er det mye informasjon tilgjengelig, som det er raskt å hente opp og som er mulig å hente ut 24 timer i døgnet - sju dager i uken. Alt fås på ett sted - og det er gratis, sier Sommerlund.


Innhold Uniforum 04/96

Publisert 8. mars 1996 16:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere