Pasientbehandling foran forskning

!

Uniforum nr. 4/1996 UNIFORUM

7. mars 1996. Årgang 10, Nr. 4


Universitetssykehusene må prioritere

­ Nedprioriteringen av forskning og utdanning vil på lang sikt gå ut over pasientene, sier bestyrer Ivar Hørven ved Instituttgruppe for klinisk medisin, Rikshospitalet. (Foto: Ståle Skogstad)

Legene ved universitetssykehusene bruker minimalt av arbeidstiden til forskning og planlegging av undervisning. Pasientbehandling tar all deres tid.
­ Den manglende satsingen på forskning og utdanning er bygget på en kortsiktig tankegang, som vil gå ut over legeutdanningen, sier bestyrer Ivar Hørven ved Instituttgruppe for klinisk medisin, Rikshospitalet.

Uniforum redaksjon


OPP

Publisert 8. mars 1996 16:54 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere