­ Utrolig overlevelsesevne

Innhold Uniforum 04/96

Miljø i Mali:

­ Naturen har en veldig evne til å regenerere seg selv. Sju års forskning i Mali har gjort oss mer optimistiske for framtiden når det gjelder miljøet i Sahel-området.

AV GRO LIEN GARBO

De sier Alida Boye, som er koordinator ved Senter for utvikling og miljø (SUM) for samarbeidet mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Det maliske forskningsråd (CNRST). I år blir det store tverrfaglige prosjektet «Miljø og utvikling i Mali» avsluttet. I tillegg til fem hovedforskere fra malisk side og fire fra norsk, har et tyvetalls forskere, stipendiater og studenter deltatt i prosjektet siden 1989. Fra Universitetet i Oslo har tre fakulteter vært involvert.

MINDRE INNVIRKNING

­ Forskerne har blant annet kommet fram til at menneskelig handling har mindre innvirkning på naturen enn tidligere antatt. Det beste for miljøet er om tuaregene lever som de har gjort og beveger seg fritt med dyrene sine, framfor å bli bofaste, sier Boye. Tørken i Gourmaområdet, som forskerne har konsentrert seg om, har imidlertid lite med menneskelig handling å gjøre, men skyldes hovedsakelig mangel på regn, understreker hun.

«Bruk av ville planter til mat, medisin og håndverk» er et delprosjekt under «Miljø og utvikling i Mali» ­ ved siden av «Pastoralisme og ressursutnyttelse», «Matvare- og ernæringssituasjonen på husholdsnivå» og «Vannressurser».

«Økologi og fysiologi hos gresshopper» og «Infrastrukturtiltak til de maliske forskningsinstitusjonene» er andre prosjekter UiO har vært inne i.

­ Forskerne har kommet fram til at kombinasjonen av melk fra dyrene og ville planter er en svært gunstig ernæring. Ville planter er viktig for matvaresikkerheten. Plantene er næringsrike og dessuten tilpasset store nedbørsvariasjoner. De er langt mer robuste enn hva mange tidligere har tenkt. I tillegg benytter 80 prosent av malierne ville planter til medisinsk bruk, forteller Boye.

GJENSIDIG UTBYTTE

Hun understreker at forskningssamarbeidet har bidratt til gjensidig utbytte.

­ Malierne kjenner området og miljøet og står det slik sett nærmest, mens nordmennene til nå har hatt bedre tilgang til internasjonal forskning. Nå når malierne er koblet opp mot Internett, blir de kanskje mindre avhengige av oss, spøker Boye.

«Miljø i Mali» var opprinnelig underlagt det storstilte hjelpeprogrammet SSE (Sahel-Sudan-Etiopia-programmet), men har de siste årene sortert under NUFU-avtalen (Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning under Det norske universitetsråd).

­ For framtiden håper vi å kunne fortsette en stor del av samarbeidet under NUFU. Fra Mali har vi fått en liste med 66 forslag til prosjekter de ønsker samarbeid på. En del av dette har vi kanalisert til de andre universitetene og til Christian Michelsens institutt.

Det kan dessuten være aktuelt å samarbeidet tettere med frivillige organisasjoner som opererer i Mali, sier Boye. SUM har også et ønske om å utvide Mali-programmet til andre land og gjøre komparative studier i land som Eritrea, India, Namibia og Tanzania.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere