KORT MØTE

Innhold Uniforum 04/96
Navn: Dag Michaelsen
Utdanning: Juridisk embetseksamen
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Institutt for offentlig rett

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Institutt for offentlig rett er nært knyttet til resten av Det juridiske fakultet. Derfor opplever jeg at mitt fagmiljø egentlig er hele fakultetet. Vi har et godt miljø på Institutt for offentlig rett. Det er uensartet, folk holder på med ulike aktiviteter, men felles er det at vi arbeider med forskjellige juridiske aspekter ved samfunnet. Selv driver jeg med rettshistorie. Juss er et gammelt fag med røtter tilbake til romersk rett og år 0. Jeg underviser også i rettshistorie, og er egentlig forbløffet over hvor stor interessen for dette faget er hos studentene.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

Ved Det juridiske fakultet står den nye studiereformen i sentrum. Den vil medføre enorme forandringer, som det kan være tvilsomt om vi har ressurser til å gjennomføre etter sine intensjoner. Alle studentene skal blant annet skrive et større selvstendig arbeid. Slik situasjonen er nå tviler jeg på om vi kan klare å veilede så mange. Det juridiske fakultet er stort, med rundt 3000 studenter alt i alt.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg forsker innenfor europeisk rettsvitenskapshistorie på 1800-tallet. De europeiske landene var i stor grad opptatt av de samme problemstillingene, og det var mye kommunikasjon mellom land som England, Italia , Tyskland og de skandinaviske landene. Den rettsvitenskapelige tenkningen var lik, men med nasjonale karaktertrekk, naturligvis. På slutten av forrige århundre kan man snakke om en rettsvitenskapelig internasjonalisme. Det er interessant å studere fortidens rettshistorie, selv om det er begrenset hva vi kan lære av den i dag. Samfunnet vårt er annerledes, og den juridiske virkeligheten ser annerledes ut.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Jeg velger professor i antropologi Signe Lise Howell. Vi satt sammen i det gamle Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning, som nå er lagt ned. Men hovedgrunnen til at jeg velger henne, er at jeg for en stund siden leste noen av hennes artikler. Det gjorde inntrykk å lese om hennes studier av fremmede kulturer.

INGEBORG WIESE


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere