«Kardemommelov» for data

Innhold Uniforum 04/96
«Du skal være grei og snill, og forøvrig kan du gjøre som du vil». Kardemommeloven kan være en grei oppsummering av det nye reglementet for bruk av IT (informasjonsteknologi), som Kollegiet vedtok 20. februar i år.

AV ARNT SOMMERLUND

Kardemommelovens grunnprinsipper er nå videreført i IT-reglementet for Universitetet i Oslo (UiO). Reglementet er ment å gi både ansatte og studenter stor frihet til å bruke institusjonens delte dataressurser. Men dette forutsetter at man aksepterer det regelsett som IT-faglig råd har utarbeidet. Reglementet er riktignok litt mer spesifisert enn kardemommeloven.

ALLE SKAL VITE

Det forutsettes at både studenter og ansatte, som får tilgang til IT-tjenestene ved UiO, skal ha lest og akseptert premissene i IT-reglementet.

Sentralt i reglementet står «Respekt for andre brukere og personvern» (paragraf 4). Det heter blant annet at en bruker ikke skal forsøke å få tilgang til andres data, programmer eller liknende. Brukerne skal også forhindre at de er med på å spre virus som kan sette UiOs datasystem i fare. En bruker må ikke benytte IT-tjenestene til å fremsette ærekrenkelser, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger. Man skal heller ikke medvirke til eller oppfordre til ulovlig og reglementsstridige handlinger.

VERNER OGSå BRUKERNE

USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) er «vaktmester» for UiOs dataressurser. Men USIT må søke tillatelse på forhånd fra Universitetsdirektøren for å få tilgang til private områder hos studenter og ansatte. Hvis tungtveiende grunner tilsier øyeblikkelig inngrep, har USIT muligheter for det, men må dokumentere behovet i ettertid.

Reglementet trådte umiddelbart i kraft etter Kollegiets vedtak og skal være tilgjengelig både på papir og elektronisk i World Wide Web på adresse: http://www.uio.no/usit/it_reglement/it_reglement.html


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere