HVA SKJER

Innhold Uniforum 04/96

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
24. mars: «En fjellkjede blir til» v/førsteamanuensis Torgeir Andersen.

Paleontologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje

17. mars: «Naturhistorisk ferd gjennom USA» v/professor Kjell R. Bjørklund.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
10. mars: «Enhjørning og drager - ikke bare fabeldyr» v/stipendiat Torfinn Ørmen.
24. mars: «Galapagos - en zoologisk reiseskildring» v/cand.scient. Einar Strømnes.

Botanisk hage og museum

Tid: kl. 13.00
Sted: Auditoriet, Botanisk museum
24. mars: «Regnskogens flora - et truet skattkammer» v/førsteamanuensis Eva Mæhre Lauritzen.
I mars står både Zoologisk museum og Veksthusene i Botanisk hage i regnskogens tegn. Regnskogsprogrammer er tilpasset forskjellige klassetrinn og gir muligheter til å se dyr og planter fra regnskogen.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Søndag 10. mars kl. 13: Signe Howell introduserer filmen «Å feire sine røtter» fra Flores, Indonesia.
Lørdag 16. og søndag 17. mars kl. 13: Cho Wong-Kyung: Koreansk dans og poesi.
Lørdag 23. og søndag 24. mars kl. 12­15 Koreansk filmfestival.

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
12. mars: «To debatter om evolusjon og arv i Norge, 1886­1916» v/hovedfagsstudent Arve Monsen.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
12. mars: «Henri Bergson: Fra kunnskap til sympati» v/Hans Kolstad.

Senter for kvinneforskning

Alternative modeller i arbeid med familier hvor det foregår seksuelle overgrep

Fredag 15. mars kl. 9.15­15.30 i Sem.rommet, 5. etasje, Sognsvn. 70. Faglig ansvarlig: stipendiat Ragnhild Hennum, Institutt for kriminologi. Are feminist sciences possible?

er temaet for Hilary Roses forelesninger i dagene torsdag 21. (kl. 10­13 og 14­17) og fredag 22. mars (9.15­11) i Senteret, 5. etasje, Sognsvn. 70. Rose er professor i Social studies og Women's studies ved University of Bradford i England.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
8. mars: «Forskerinitiert forskning - ingen forankring i forskningsrådene lenger? Et internasjonalt perspektiv» v/fagsjef Hans Skoie, Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, Oslo.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
15. mars: «Erfaringer med å skrive biografi» v/Fredrik Wandrup.
22. mars: «Ivar Aasens sakprosa» v/Bjørn N. Kvalsvik.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tid: mandag kl. 12.15­14
Sted: C 105, Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern
11. mars: «Objektivitet og indlevelse. Om metoden i Vilhelm Grønbechs Vor Folkeæt i Oldtiden» v/professor Preben Meulengracht Sørensen.
18. mars: «Når ble de østnorske almenningene konstituert? Utmarka som tvistobjekt i og utenfor bygdesamfunnet» v/professor Lars Ivar Hansen, Trondheim.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
20. mars: «Næring og tæring: Organiseringen av kampen mot tuberkulose 1885­1914» v/forskningsstipendiat Sofie Rogstad.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
12. mars: «Toward an Institutional Understanding of Human Rights» v/professor i filosofi Thomas Pogge, Columbia University.
19. mars: «Symmetry and Unification in Physics» v/Ulf Lindström.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, professor II v/Senter for Ibsenstudier)
20. mars: «Vildanden: Kammerherrene og loftsrommets stank.»

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
18. mars: «Extinction in fragmented landscapes» v/Tormod Vaaland Burkey.

Seminar on Conflicts Concerning Management of Natural Resources

Tid: torsdager kl. 12
Sted: SUMs lokaler, Sognsvn. 68
14. mars: «The Politics of Conservation Area Management: On Actors, Interface and Participation. A Case from Tanzania» v/Caroline Rusten Rugumayo, NIBR.
21. mars: ««Co-Management of Biodiversity - Conflicts Related to Diverging Concepts of Land and Natural Resources: A Case from Namibia» v/Neil Powell, SUM.

Flyktningeungdom og psykisk helse - forståelse og kollektive tilnærminger

Tid: onsdager kl. 16.15­18
13. mars i Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern: «Ungdom i eksil - stressforebyggende tiltak». Visning av videofilm: I eksil fra kroppen v/uttrykksterapeut Melinda A. Meyer, Psykososialt senter for flyktninger.
20. mars i Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern: «Snakke om... snakke til... snakke med... Flyktningeungdom og fellesskapet» v/rådgiver Steven Meglitsch, Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Urbanisering, fattigdom og miljøproblemer i u-land

Tid: torsdager kl. 17.15­19
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
Arr.: Senter for utvikling og miljø (SUM) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
14. mars: «Boligbistand i Sør-Afrika» v/Sven Erik Svendsen, USBL.
21. mars: «Livsstilsykdommenes inntog i den tredje verden: En konsekvens av urbaniseringen?» v/Gerd Holmboe-Ottesen.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
12. mars: «Menneskerettigheter - fåfengt håp eller realpolitisk virkelighet?» v/Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap.
19. mars: «Internasjonal utveksling: Mer til nytte for individet enn samfunnet?» Debatt v/Tore Foss, Global Allianse, Erling Eggen, Fredskorpset, NORAD og Ragnar Kleiven, Redd Barna.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
19. mars: «Hvordan drive hudklinikk i Malawi» v/Ingeborg Lyngstad Vik, Olafiaklinikken.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Patologibygningen
15. mars: «Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet» v/Jacob B. Natvig og Frode Lærum.

Tirsdagskaffeseminarene

Tid. kl. 12.15­13.45
Sted: Institutt for rettsformatikk, St. Olavs plass 5, sem.rom 456, Domus Nova
12. mars: «Nye medier, nytt mediesamfunn» v/informasjonssjef Jørgen Andre Nilsen, Mogul Media.
26. mars: «Intelligente nett og utvikling av nye tjenester» v/overingeniør Helge Vangestad, Telenor FoU.

ARENA-seminar

Tid: onsdag kl. 12.15­14
Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, Blindern
27. mars: «How might we democratizie the Euro-Polity: Citizenship, Representation and Decision-Making?» v/Philippe Schmitter, Stanford University.

Vetenskapens Vakthundar

Dr. Peter Sylwan, redaktør i Dagens Nyheter, Stockholm, vil etter innbydelse fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet holde en gjesteforelesning onsdag 20. mars kl. 12.15 i Rom 304, Institutt for teoretisk astrofysikk, Blindern, over temaet: «Vetenskapens Vakthundar - om behovet av en kritisk vetenskapsjournalistikk».
Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere