Et annerledes fakultet

Innhold Uniforum 04/96
Fortsatt heter nærmeste busstopp Tannlegehøyskolen. Men etter nesten førti år er de ansatte ved Det odontologiske fakultet seg bevisst at de er en del av Universitetet i Oslo, selv om de utgjør det de selv kaller et «annerledes fakultet».

AV TOVE NIELSEN

- I løpet av et år er det om lag 65 000 pasienter innom våre klinikker. Selv om vi faglig sett har mye til felles med Det medisinske fakultet, er vi ganske forskjellige ved at vi selv driver våre klinikker, understreket dekan Ingeborg Jacobsen overfor Kollegiet. Dekanen hadde invitert Kollegiet til å holde sitt møte i februar i Geitmyrsveien, slik at det kunne bli kjent med odontologenes særpreg. Kollegiemedlemmene ble geleidet gjennom klinikkene mens de fikk orientering om implantater, rotfylling, utvikling innen bruk av amalgam, porselen og gull.

- Studentene må oppøves i manuelle ferdigheter og eksponeres for tannlegers virkelighet, om det så er å trekke tenner eller å oppdage generelle sykdommer. I økende grad er man blitt klar over at allmennsykdommer ofte kan ses i munnen, framhevet førsteamanuensis Pål Barkvoll.

Studentene får undervisning i hvordan man skal møte folk med smerter, og det er laget eget opplegg for folk med tannlegeskrekk. De kan nå få behandling med lystgass.

EGNE KLINIKKER

Det odontologiske fakultet driver ni forskjellige klinikker, og er nå midt i en omorganiseringsprosess for å kunne gjennomføre en ny studieplan basert på problembasert læring. En generell bedring av tannhelsen, så vel som en endring av sykdomsbildet, krever en endring av studieplanen. Målet er at pasientene skal få et bedre behandlingstilbud, samtidig som studentene skal få et bedre undervisningstilbud.

Fakultetet driver også skoletannpleie for tre omkringliggende skoler, og har en egen klinikk for barnetannpleie. Det er lagt tydelig vekt på å forebygge tannlegeskrekk blant barn; barneventeværelset har Blekkulf-malerier fra gulv til tak og en videospiller som surrer og går med barnefilmer.

- Klinikkene er en svært viktig del av vår virksomhet, men de representerer bundne utgifter som er helt uavhengige av antall studenter. Vi legger også mye ressurser i forskning og spesialistutdanning, men kan ikke se bort fra at våre studenter må ha god anledning til å bli veiledet i fingerferdighet, poengterte Ingeborg Jacobsen overfor Kollegiets medlemmer.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere