DOKTORGRADER

Innhold Uniforum 04/96

DOKTORGRADER
Det medisinske fakultet

Cand.scient. Venke Skibeli vil torsdag 14. mars kl. 1430 i Nye auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling «Structural and functional aspects of Atlantic salmon growth hormone and prolactin» for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Erik Rokkones vil lørdag 16. mars kl. 1115 i Nye auditorium 13, Bygning for preklinisk medisin, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling «Expression of heterologous peptide hormone genes in cultured cells and in animals» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Øystein H. Bentdal vil fredag 22. mars kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Immune responses in Protein - Energy - Malnutrition. A study in patients with Anorexia Nervosa, Carcinoma of Cardia or Oesophagus» for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Kristin Bjordal vil fredag 29. mars kl. 1015 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital, Ullernchauseen 70 offentlig forsvare sin avhandling «Quality of life of patients treated for head and neck cancer - methodological and clinical issues» for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand. polit. Einar Lie vil lørdag 16. mars kl. 1015 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Institusjon, profesjon og politikk. Finansdepartementet 1945 - 1965» for den filosofiske doktorgrad

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Siv.ing. Una Ørvim vil lørdag 9. mars kl. 1115 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Impact of tissue factor-induced coagulations on arterial thrombus formation» for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Vidar F. Hansen vil tirsdag 12. mars kl. 1015 i Rådssalen, Administrasjonsbygningen, 10. etasje, Blindern offentlig forsvare sin avhandling «Precipitation, transformation and crystal structure of intermetallic particles in aluminium alloyed with Fe, Mn and Si: their influence on microstructure of the alloys» for den filosofiske doktorgrad.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Terje Wessel vil lørdag 9. mars kl. 0915 i Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47 offentlig forsvare sin avhandling «Eierleiligheter. Framveksten av en ny boligsektor i Oslo, Bergen og Trondheim» for dr.philos.-graden.

Cand.oecon. Øyvind Eitrheim vil fredag 15. mars kl. 1415 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling «Four essays on the multivariate modelling of nonstationary economic time series» for dr.polit.-graden.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere