­Universitetene viktige for sysselsettingen

Innhold Uniforum 04/96

Statsråd Gunnar Berge vil ha nærmere samarbeid:

EVENES: Kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge ønsker at universitetene skal bidra mer direkte til økt sysselsetting. ­ Universitetene kan stille sin kompetanse til disposisjon for dem som er i arbeidslivet og vil oppdatere sin kunnskap, sier statsråden til Uniforum.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ At universitetene har betydd mye for sysselsettingspolitikken er ikke noe nytt. Utdanning og forskning har stor betydning for det fremtidige arbeidslivet. Men vi må kanskje bli mer oppmerksomme på hvordan universitetene direkte kan bidra til sysselsetting, sier Berge.

Universitetenes Registreringssentraler er et godt eksempel på dette, mener han og legger til at det kunne være interessant å se om det er mulig å gjøre liknende satsinger på andre områder.

LIVSLANG LæRING

Tidligere i år deltok Gunnar Berge på EUs ministerrådsmøte i Venezia, der europeiske undervisnings- og arbeidsministre var med på å markere starten på det europeiske året for livslang læring. Dette spesielle året er en del av EUs opplæringsprosjekt.

­ Vi ser at krav til utdanning og kompetanse øker gjennom hele livet, på alle nivåer. Skal vi lykkes i denne formen for videre- og etterutdanning, må vi dra universitetene med. Om ti år er 80 prosent av teknologien vi bruker i dag, foreldet, mens 75 prosent av dagens arbeidskraft fortsatt vil være i yrkesaktiv alder. Dette stiller store krav til kompetansehevende tiltak, sier Berge.

«LUKKEDE ANSTALTER»

Statsråden mener universitetene ikke bare skal tilby etter- og videreutdanning for grupper med høyere utdanning, men også se på mulighetene, for å tilby skreddersydde kurser for andre grupper.

­ Synes du universitetene har vært flinke nok på dette området?

­ Tradisjonelt sett synes universitetene å ha karakter av lukkede anstalter som har levd sitt liv. Det er i hvert fall det inntrykk jeg har hatt tidligere.

­ Vil du selv ta direkte kontakt med universitetene for å få til et bedre samarbeid?

­ Jeg tror det er mest hensiktsmessig at Kommunaldepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet setter dette på dagsorden og finner ut hvilke muligheter som finnes. Som arbeidsminister kunne jeg ha ønsket meg en større kontakt med universitetene, sier Berge.

Han forventer at mange av de nye arbeidsplassene vil komme i mindre bedrifter som kan ha problemer med å henge med i den teknologiske utviklingen. Derfor mener Berge at det er viktig å bygge bro mellom universitetene og de teknologiske miljøene.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere