Dokumentasjonsprosjektet skaper arbeidsplasser

Innhold Uniforum 04/96

Registreringssentral åpnet i Narvik:

NARVIK: 40 arbeidsledige får både jobb og utdanning etter at Universitetenes Registringssentral ble åpnet i Narvik nylig. Kommunal- og arbeidsministeren er glad for tiltaket, som er en del av Dokumentasjonsprosjektet.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

­ Dette er en vellykket kombinasjon av arbeid og kompetanseheving for arbeidsledige, sa kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge under den offisielle åpningen i Narvik 21. februar.

Arbeidstakerne skal legge inn universitetenes papirbaserte arkiver for språk og kultur på data, samtidig som de bruker halve tiden til å delta på kompetansegivende kurs på høgskolenivå.

Arbeidsplassene kommer svært godt med i Ofoten-regionen som har hatt et stort frafall av arbeidsplasser de siste årene. I perioden 1980-1993 forsvant om lag 2000 industriarbeidsplasser i Narvik. Kommunen er omstillingskommune og mottar store statlige midler og hjelp fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond for å komme på fote igjen.

­ Etableringen av registreringssentralen er et kjempebra tiltak for arbeidsledige. Interessen har vært stor. Før sentralen åpnet hadde vi allerede skaffet 3/4 av staben, sier avdelingsleder Trude Vollheim Halvorsen ved Arbeidskontoret i Narvik til Uniforum.

Ordføreren i Narvik kommune uttrykte stor glede over å ha fått registreringssentralen til byen. Universitetenes Registreringssentral skal også tilby videreutdanning for næringslivet.

KULTURARVEN På NETTET

Dokumentasjonsprosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom landets fire universiteter, der prosjektledelsen er lagt til Universitetet i Oslo.

Dekan ved Det historisk-filosofiske fakultet og leder av den nasjonale styringsgruppen for prosjektet, Bjarne Hodne, er svært fornøyd med at kulturarven gjøres tilgjengelig for forskere og folk flest. Databasene med materialet vil være søkbare på nettet fra 1997.

­ Dermed føres vår nasjonalarv tilbake til folket. Det er en demokratisering av vår kultur, sier Hodne.

«GREI ORDNING»

Geir Løbakken arbeider ved registreringssentralen. Siden slutten av september har han skrevet inn historiske dokumenter på data.

­ Jeg har lært en del tekstbehandling. Arbeidet består i ren avskrivning av dokumenter, med alle skrivefeil, som forteller en livshistorie fra fødselen og opp til pensjonsalderen. Jeg synes tiltaket er greit, sier Løbakken. Etter han mistet jobben på Norsk Forsvarsteknologi (tidligere Kongsberg Våpenfabrikk) i Narvik, har han ikke hatt fast jobb. Nå håper han at mulighetene skal bli bedre på arbeidsmarkedet, ikke minst fordi han øker sin kompetanse ved å studere logistikk.

­ Miljøet her er veldig godt, sier han og viser Gunnar Berge hva jobben går ut på.

SPLEISELAG

Driftskostnadene til sentralen finansieres i hovedsak av arbeidsmarkedsmidler. Etableringskostnadene dekkes av et spleiselag bestående av Kommunal- og arbeidsdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Narvik kommune og Nordland fylke. Tidligere er det etablert registreringssentraler i Fauske, Mo i Rana og Kirkenes. 52 prosent av dem som startet ved sentralen i Mo i Rana, har fått fast arbeid etterpå.


Innhold Uniforum 04/96

Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere