På bølgelengde med oljebransjen

Innhold Uniforum 04/96
Det hydrodynamiske laboratorium ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått nytt utstyr. Ved hjelp av dette kan de nå se nærmere på hvordan Nordsjøens bølger og små uroelementer sliter på oljeselskapenes utstyr.

AV ØYSTEIN L. PEDERSEN

Tre ivrige hydrodynamiske forskere og to ikke så fornøyde lakser i en bølgetank var alle med på å gjenåpne Hydrodynamisk laboratorium i Niels Henrik Abels hus den 29. februar.

Den tjuefem meter lange bølgetanken tok det meste av oppmerksomheten under åpningen. Tanken skal hjelpe forskerne ved Avdeling for mekanikk ved Matematisk institutt med å finne svar på hva som skjer når Nordsjøens bølger prøver å rugge på de store oljeplattformene.

Når en mellomstor bølge treffer beina på en boreplattform, kan dette skape så store vibrasjoner at mannskapet mister balansen og går i dørken. Bølger opp til 15 meter merkes knapt. Ekstrembølgene med høyde på rundt 30 meter merkes tydelig, men det er de mellomstore bølgene som gir de største vibrasjonene. Denne i utgangspunktet ulogiske sammenhengen ønsker forskerne å finne forklaringen på. Professor John Grue forteller at Avdeling for mekanikk har et godt samarbeid med oljebransjen, som støtter forskningen økonomisk.

UROLIGE PARTIKLER

Mens Grue er mest opptatt av havets bølger, studerer professor Arnold F. Bertelsen det han kaller flerfasestrømninger.

­ Vi ønsker å finne ut av hvordan små partikler i gass og væske beveger seg gjennom oljerør, forteller Bertelsen. Han analyserer størrelsen og farten på disse uroelementene for å kunne si noe mer om hvordan de sliter på rørene.

­ Med mer nøyaktige målinger i det nye laboratoriet kan vi nå legge lista på et meget høyt internasjonalt nivå, sa Grue i sin åpningstale. Han la stor vekt på instituttets muligheter til å kople teori og eksperimenter.

­ Et godt eksperiment kan lede til 10 teoretiske undersøkelser, sa han og gløttet stolt bort på den 25 meter lange badebaljen.

VITAL RENESSANSE

Dekan Ingolf Kanestrøm ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sto for den høytidelige åpningen av laboratoriet. Førsteamanuensis Jan Erlvang ved Matematisk institutt sto for dagens festligste tale. Han håpet på en renessanse for Hydrodynamisk laboratorium ved Universitetet i Oslo og viste samtidig til den historiske Renessansen hvor «kraft, vitalitet og pågangsmot» sto sentralt for datidens vitenskapsmenn.

TO SURE FISKER

Da de mekaniske utskeielser var avsluttet, slapp førsteamanuensis Arve Kvalheim to sprell levende lakser opp i bølgetanken. Han tilføyde at avdelingen ville gå inn i et tverrfaglig samarbeid om hva slags innvirkning bølger har for lakseoppdrett. De i utgangspunktet glade laks syntes å være de eneste som ikke forsto Kvalheims humoristiske innspill.

Kvalheim viste også fram en modellbåt som bokstavelig talt gikk mot strømmen. Ved hjelp av de motgående bølgene fløt den rolig oppover bølgetanken. En snedig innretning, som bygger på det samme prinsippet som en flyvinge, festet et stykke under baugen, fikk båten til å jobbe seg opp mot strømmen. De av de tilstedeværende uten vesentlig viten om mekanikk ble naturlig nok både imponert og forbauset.


Innhold Uniforum 04/96
Publisert 8. mars 1996 16:53 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere