WEB - INTERNETT

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Vår Internett-spalte med stoff om informasjonssystemet World Wide Web (WWW eller bare Web) begynner allerede å bli kjent hos våre lesere. Denne gangen gir vi tips om hvordan du kan lese konferansegruppene i USENET NEWS, lage egne Web-dokumenter og finne universitetsloven på nettet.

Web-dokumenter - hvordan?

Alle som har tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word (både Mac og PC), kan på en enkel måte lage Web-dokumenter (såkalte HTML-filer). Prosjektet NYST Informasjonsformidling (Nye studenttjenester) har tilpasset en programpakke for dette - «Word-To-HTML». Denne kan alle ansatte kopiere fritt fra UiOs sentrale servere (spør IT-ansvarlig i din egen enhet for hjelp). Produksjon av blant annet internavisen Uniforum og forskningsstidskriftet Apollon baseres på denne programpakken .

En elektronisk tilgjengelig bruksanvisning, som forklarer deg hvordan, kan leses i Web på følgende adresse:
http://www.uio.no/usit/web/wordtohtml.html

Mer informasjon om prosjektet NYST Informasjonsformidling finnes på:
http://www.uio.no/usit/Utviklingsseksjonen/nyst/nyst.html

Les NEWS i Web

Man regner med at om lag 75 prosent av alle Internett-brukere leser Web-informasjon med programmet Netscape. Dette programmet (eng.: «browser») kan også gi deg tilgang til konferansegruppene i USENET NEWS.

Men først må du endre oppsettet til Netscape. Sett preferansene under opsjonsmenyen slik av «news server» er satt til å være: nntp.uio.no. Dernest kan du velge «open» fra file-menyen (eller open-knappen) og taste inn hva du vil se. For eksempel er konferansegruppen no.www for dere som er interesserte i å lage web-dokumenter (HTML). Prøv den på:
news:no.www

Web-Tipset!

Universitetsloven bare et klikk unna.

Nå kan både studenter og ansatte ved UiO lese den nye utgaven av universitetsloven i Web. For saksbehandlere kan dette være en nyttig ting, siden man kan klippe og lime fra for eksempel Netscape og over i et Word-dokument. Studenter kan også ha nytte av den til sine fagoppgaver. «Lov om universiteter og høgskoler» (av 12. mai 1995, nr. 22) finnes på adressen:
http://www.uio.no/offentlig/universitetslov/

Arnt Sommerlund


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere