Ungdom spiller Ibsen

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Ibsenfestivalen 1996:

Ungdom fra seks fylker er invitert til å spille Ibsen på egne premisser under Ibsenfestivalen i september. (Foto: Ståle Skogstad)

Når Nationaltheatret til høsten satser på spilleglad skoleungdom til Ibsenfestivalen, er det nok en gang i nært samarbeid med Universitetet i Oslo.

AV INGEBORG WIESE

- Nationaltheatrets sjef, Ellen Horn, har vist sterk kulturpolitisk vilje til å satse på lærere og barn og ungdom som en viktig del av Ibsenfestivalen. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har i mange år samarbeidet med Nationaltheatret for å utvikle kunstfagenes didaktikk, sier førsteamanuensis Tove Ilsaas ved ILS.

- Instituttet skal drive didaktisk forskning, og for meg betyr det et ønske om å heve lærernes dramatiske kompetanse, slik at elevene kan få oppleve Ibsens verk som teater i klasserommet.

Ungdom i den videregående skole i seks fylker er invitert til å være med på det Nationaltheatret kaller Ibsenstafetten. Det er en oppfordring til spesielt drama- og norskklasser om å lage en forestilling av, fra eller om Henrik Ibsen. Utover forestillingens lengde og antallet medvirkende står elevene fritt til å lage hva de vil. De kan med andre ord få spille Ibsen på egne premisser. Stafetten starter 27. april i Skien, og fra Telemark går stafettpinnen, som er Henrik Ibsens paraply, til fylkene Troms, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Akershus og Oslo. Påmeldte elevgrupper skal vurderes av en lokal jury i hvert av fylkene, som så sender en gruppe til Oslo under Ibsenfestivalen til høsten. De to beste forestillingene kan publikum få se på Malersalen på Nationaltheatret under festivalen.

ERFARING GJENNOM HANDLING

- Jeg håper Ibsenstafetten både skal gi økt kunnskap om Ibsen og stimulere flere lærere til å bruke drama i klasserommet. Det såkalte klasseromsteatret er viktig. Det har enkle ytre rammer og skal først og fremst bidra til elevenes innlevelse, ensembleånd og dramaturgiske forståelse. Elevene må ut på gulvet og leve seg inn i karakterer og relasjoner gjennom fysiske handlinger. Det viktigste til syvende og sist er at elevene har noe på hjertet, noe de virkelig ønsker å formidle fra Ibsens dramatikk, sier Tove Ilsaas, som i mange år har vært den drivende kraften bak kunstfagsdidaktikken i universitetenes lærerutdanning.

- Alle elever på allmennfaglig studieretning møter Henrik Ibsen i den videregående skolen, men ikke alle oppdager i hvor stor grad hans personer kan bety noe for ungdom i dag. Lærerne skal være døråpnere, men de har ikke alltid selv den nødvendige kompetanse til å formidle Henrik Ibsens tekster som teater. Men Ibsenstafetten er avhengig av entusiastiske lærere som har slik kunnskap eller verktøy, og som vil bruke norsktimene til å lage en Ibsen-collage sammen med elevene. Vi kom litt sent ut med invitasjonen, så jeg vil være fornøyd hvis fem-seks grupper fra hvert fylke melder seg på, forteller hun.

Drama er skolens teaterfag, men som metode kan drama brukes i mange fag, noe de nye læreplanene vil avspeile. Lærere over hele landet står i kø for å være med på ILS sine etter- og videreutdanningskurs, der de lærer hvordan de kan bruke drama som læringsverktøy. - De føler at de blir bedre lærere når de levendegjør undervisningen gjennom bruk av drama. Og elevene får høyere motivasjon til å ta fatt på store verk, mener Tove Ilsaas.

Med en bevilgning fra KUF og Kulturdepartementet kunne ILS og Nationaltheatret tilsette Tove Ilsaas som prosjektleder for Ibsenstafetten. Hun har ansvaret for det teaterpedagogiske opplegget for de seks finalistgruppene som kommer til å delta under Ibsenfestivalen. Hun tror det kan bli en spennende anledning til å se hva unge mennesker finner hos Ibsen. Selv om bare to av forestillingene skal vises på Malersalen, vil publikum få anledning til å kjøpe billetter til finalen, som vil finne sted på det gamle Parkteatret på Grunerløkka. Nordic Black Theatre vil være vertskap, og by på fem dager med workshops, foredrag om Ibsen og prøver til finalen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere