Strømlinjeforming av Forskerforbundet

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Forskerforbundets foreninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal samles i én forening ­ eller ett lokallag. Dette foreslås i en innstilling fra Forskerforbundets organisasjonsutvalg i innstillingen «Forskerforbundet i ny drakt».

AV GRO LIEN GARBO

For UiO vil det bety at Forskerforeningen, Professorforeningen, Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP) og Fagbibliotekarforeningen (FBF) nedlegges og erstattes av ett fellesorgan.

Organisasjonsutvalget, som har vært ledet av professor Trond Eskeland fra Universitetet i Tromsø, peker på at foreningene også med dagens ordning har måttet operere som én organisasjon lokalt. Forskerforbundet sentralt har alle rettigheter etter lov- og avtaleverk.

DOBBELTARBEID

Flere foreninger fører til koordineringsproblemer, dobbeltarbeid, usikkerhet om rekrutteringsansvar og unødvendig stort forbruk av tillitsvalgte, mener utvalget, som også går inn for at dagens forbundsmodell forlates til fordel for en tjenestemannsmodell. Det vil si at man ikke lenger vil operere med medlemsforeninger som organisatoriske enheter, men med lokallag på den enkelte arbeidsplass. Forskerforbundet blir da en medlemsorganisasjon som det enkelte medlemmet blir direkte tilsluttet til. Vedtekter og økonomi vil avgjøres sentralt.

DELT MOTTAKELSE

­ Utvalget har villet gjøre Forskerforbundet til en mer effektiv og slagkraftig organisasjon, der alle organisasjonsledd trekker mot de samme målene, sa informasjonssjef i Forskerforbundet, Jan Glendrange på et allmøte om innstillingen ved UiO 14. februar.

­ For meg har det vært avgjørende at arbeidet vil kunne effektiviseres med den nye ordningen. Det kan bety flere ressurser til større aktivitet for medlemmene, mente leder for FAP ved UiO, Bjørn Hol.

­ Det nye forslaget kan bety både en demokratisering og en sentralisering. Avgjørelsene vil flyttes høyere oppover, sa formann for Professorforeningen, Ingun Montgomery. Hun understreket at Professorforeningen er en interesseorganisasjon for en bestemt gruppe som ikke nødvendigvis har de samme interessene som andre grupper ved universitetet.

Innstillingen er ute på høring hos foreningene til ut februar. Hvordan organiseringen endelig blir, skal først vedtas i Forskerforbundets representantskapsmøte til høsten.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere