Sparekniv på sentraladminsitrasjonen

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

­ Vi skal ikke kutte mer på sentraladministrasjonen enn at de vesentligste oppgavene vil bli ivaretatt på en fullgod måte, lover universitetsdirektør Tor Saglie. (Foto: Ståle Skogstad)

Selektiv tilsettingsstopp og mer restriktiv bruk av løslønn og overtid. Dette er tiltakene universitetsdirektøren varsler for å spare tre og en halv millioner kroner i sentraladministrasjonen i løpet av året.

AV GRO LIEN GARBO

­ Forbruket av lønnsmidler i sentraladministrasjonen i 1995 var altfor høyt i forhold til det som var budsjettert. Budsjettet for 1996 er også strammet inn i forhold til budsjettet i 1995. Derfor må vi spare inn i år, sier universitetsdirektør Tor Saglie. Ifølge ham er det ingen grunn til å dramatisere situasjonen.

­ De siste fem-seks årene har flere avdelinger vært vant til vekst i stillinger og stadig bedre økonomiske rammer for å løse nye oppgaver. Dette er det første året på lenge vi kritisk har måttet vurdere våre rammer, sier universitetsdirektøren.

­ Hvordan kunne sentraladministrasjonen bruke så mye mer penger enn hva man egentlig rådde over? Burde ikke du som sjef ha grepet inn på et tidligere tidspunkt ?

­ Vi hadde månedlige utskrifter på hva som ble forbrukt, og de avdelingene som brukte for mye fikk beskjed. Så var det opp til den enkelte fagdirektør å vurdere hva som skulle gjøres, sier Saglie, som understreker at noen avdelinger klarte å holde budsjettrammene.

STRENGERE ADMINISTRASJON

Teknisk avdeling og Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) har varslet universitetsdirektøren om at de vil klare å håndtere årets snevrere rammer på egen hånd. De andre sentraladministrative avdelingene vil imidlertid settes under strengere administrasjon enn tidligere.

­ Det vil ikke lenger være den enkelte fagdirektør som avgjør om en stilling skal besettes eller ikke. Hver tilsetting skal heretter vurderes av et råd bestående av personaldirektør, økonomidirektør, assisterende universitetsdirektør og en representant for fagforeningene, forteller Saglie. Han understreker at det skal svært gode argumenter til for å få fylt opp en stilling i disse tider.

­ Bruk av overtid og løslønn vil vi også være langt mer restriktive med enn før. Det må strammes inn på at overtid skal være pålagt, og så langt råd er, vil vi be folk om å avspasere i stedet for å ta ut lønn for overtid, sier han.

STOR INNSATS

Saglie er opptatt av å få fram at det har vært et stort press på sentraladministrasjonen de siste årene. Økende antall studenter har ført til press på Studentkontoret. Flere bilag har ført til økt press på lønningsseksjonen. Det har vært flere store tunge driftsoppgaver og større krav fra departementet om innsyn. Dessuten har det vært satset sterkere på internasjonalisering.

­ Det har vært stor innsats fra enkeltpersoner. Mange har jobbet overtid langt utover det man kan forvente. Det finnes med andre ord ikke noen stor ledig kapasitet som kan løses med at noen jobber fortere, understreker universitetsdirektøren.

­ Ja, hvordan skal det bli mulig å spare? En del oppgaver vil vel måtte stå uløste?

­ Fagdirektørene er i gang med å vurdere hvilke oppgaver som kan nedprioriteres, hvilke som kanskje ikke må gjøres og hvilke som kan skyves fram i tid. Men vi skal ikke kutte mer enn at de vesentligste oppgavene vil bli ivaretatt på en fullgod måte, sier Saglie.

At hele ni og et halvt årsverk kan spares inn, ser han som realistisk.

­ Vi vet at en del mennesker gjennom naturlig avgang slutter hvert år, forteller han.

­ Mange vil hevde at innstrammingene i sentraladministrasjonen er å ta effektiviseringsprosjektet på forskudd. Hadde det ikke vært lurt å vente med innstrammingene til effektiviseringsprosjektet hadde sett på sentraladministrasjonen?

­ Nei, dette har ingenting med effektiviseringsprosjektet å gjøre. Dessuten hastet det med å få i gang innsparingstiltak.

­ Tror du ikke at folk i sentraladministrasjonen vil være svært lite motiverte for effektiviseringsprosjektet etter å ha vært igjennom et budsjettkutt?

­ Nei, snarere tvert imot. Jeg tror at de ansatte vil bli mer bevisstgjorte i forhold til å se kritisk på oppgavene de har og på de ressursene som er stilt til disposisjon. Jeg kan ikke se noen negativ kobling der i det hele tatt.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere