SMÅSTOFF

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Ivar Aasen-utstilling

I år er det hundre år siden Ivar Aasen døde. I den anledning viser Universitetsbiblioteket en utstilling til minne om ham. Utstillingen tar utgangspunkt i den lange reisen Ivar Aasen gjorde i årene fra 1842 til 1846, og som skulle legge grunnlaget for livsverket hans. Gjennom dagboksnotater og brev kan man følge reisen så å si fra dag til dag. Utstillingen rommer et stort utvalg av materialet han samlet til de første banebrytende bøkene, Det norske Folkesprogs Grammatik (1848) og Ordbog over det norske Folkesprog (1850).

85 topografiske tegninger fra denne tiden er stilt ut sammen med manuskriptene, for å gi et bilde av landskapet og stedene dialektgranskeren reiste gjennom.

Alle brev og manuskripter er fra Ivar Aasens arkiv i Håndskriftsamlinga i Universitetsbiblioteket. Nesten alle notatene skrev han i hjemmelagde notisbøker, eller på papirlapper som brukte konvolutter, gamle teaterbilletter eller tobakkspapir. Nøysomheten hans, som var så typisk for ham hele livet, kan man bokstavelig talt lese mellom linjene.

Utstillingen varer fra 20. februar til 25. mai i år.

Dansk pris til norsk forsker

Professor og nevrofysiolog Per Andersen mottar 14. mars det danske Lundbeck-fondets forskerpris på 300 000 danske kroner. Prisen er en av de viktigste vitenskapelige hedersbevisninger i Danmark.

Per Andersen får prisen for «fremragende nevrofysiologisk innsats og for sin utforskning av hippocampus». Hippocampus er den delen av hjernen som styrer hukommelsesfunksjonene. Andersens forskning har bidratt til grunnleggende ny kunnskap om hjernen, og til å forstå og behandle hjernesykdommer, ifølge priskomiteens begrunnelse.

Engelsk på telefonsvareren

Wenche Andersen ved universitetets sentralbord ber ansatte om også å lese inn en engelsk versjon på sine telefonsvarere.

En dag i regnskogen

I mars står Zoologisk museum og Botanisk hage i regnskogens tegn. Skoleklasser er velkommen til en regnskogsdag på Tøyen! Det tre timer lange programmet består blant annet av foredrag, video på stort lerret og en «jungeltur» i regnskogen i Botanisk hage. Zoologisk museum har også flere dyr som hører hjemme i regnskogen.

Programmet finnes i tre varianter, slik at det er tilpasset alt fra barnehager til videregående skoler. Det egner seg både som frittstående undervisningsopplegg og som ledd i prosjektundervisning.

Interesserte kan ta kontakt med Skoletjenesten, mellom kl. 10. og 12. Ring 22 85 16 00.

UniReiser AS på Blindern

UniReiser AS har en avtale med universitetet som innebærer at de bistår med reisetjenester som fly, båt, tog, hotell, bil- og bussleie, reiseforsikringer og mye mer.

UniReiser AS har til enhver tid oversikt over alle volumrabatter som universitetet kan benytte i sin tilknytning til statsforvaltningen.

Reisebyrået er åpent mandag-torsdag fra 8. - 17. og fredag 8. - 16. Lørdag stengt.

Tre fulle busser til Stryken

Årets skidag, den 15. februar, samlet flere entusiaster enn i fjor. Tre fulle busser dro av gårde til Stryken, med til sammen 145 universitetsansatte. Været var fint, og føret utmerket. Pålitelige kilder mener det var vellykket å flytte skidagen fra mars til februar.

Fra Frognerseteren gikk det samme ettermiddag tre løp. 11 stilte til start i løypa for idealtid. Fotturen i området hadde 30 deltakere, mens 11 var med og konkurrerte i løypene om raskeste tid.

Om kvelden var det middag og fest for 125 deltakere på Sporten på Frognerseteren.

Forskerleilighet i Roma

Det norske institutt i Roma, som er organisert under Det historisk-filosofiske fakultet, har til disposisjon en liten hybelleilighet for forskere som av faglige grunner har behov for et opphold i Roma. Leiligheten består av et rom med kjøkkenkrok og mulighet for to sengeplasser, pluss bad og gang med garderobeskap. Det er anledning til å ta med ledsager, men forholdene ligger ikke til rette for å ta med barn.

Døgnpris Lire 20 000 (ca. kr. 80,-); for ledsager Lire 10 000 (ca. kr. 40,-).

Leiligheten vil fortrinnsvis bli stilt til rådighet for perioder av lengre varighet, fra 14 dager og inntil et halvt år. Forskere i ordinær fast stilling ved universitetene vil bli prioritert foran andre forskere. Ansatte ved HF-fakultetet i Oslo vil ha fortrinnsrett.

Søknadsfrist for høsten 1996 er 15. april 1996.

Søknaden må inneholde opplysninger om stilling, institusjonstilknytning og faglig begrunnelse for oppholdet og sendes til Det norske institutt i Roma, Viale Trenta Aprile 33, I­00153 Roma. Tlf. (00 39 6) 580.98.92. Faks (00 39 6) 588.06.04.

Nytt IT-reglement

Kollegiet vedtok 20. februar et nytt helhetlig IT-reglement for Universitetet i Oslo. Dette for å sørge for at praksisen blir lik for hele universitetet. Uniforum vil komme tilbake til denne saken.

Flere forsker

I fjor ble det brukt 892 årsverk til forskning på Universitetet i Oslo, mot 849 årsverk i 1994. Dette går frem av Kortrapport 1995-1997. Forskningsårsverkene omfatter den forskningen som ble foretatt i forskningstermin, øvrige professorer og amanuenser, stipendiater og øvrige vitenskapelig ansatte.

Antall doktorgrader steg med 36 fra 1994 til 1995, slik at det totale antall avlagte doktorgrader var 191.

Den vitenskapelige publikasjonen er også økende. Totalt produserte man 6514 publikasjoner i 1995, mot 6352 i 1994 og 6141 i 1993.

Universitetet i Oslo mottar flere vitenskapelige gjester fra både innenlandske og utenlandske institusjoner enn det sender ut. Det har vært en økning i antallet som kommer til UiO både fra Norge (+ 54 prosent) og fra utlandet (+ 26 prosent). Det har også vært en økning i antallet av vitenskapelige som reiser fra UiO til andre institusjoner i Norge (+ 72 prosent) og til andre institusjoner i utlandet (+ 39 prosent).

Hodeskalle utleveres

Kollegiet har vedtatt at Mons Sombys hodeskalle fra Anatomisk institutt ved Universitetet i Oslo skal utleveres til Samisk kulturminneråd. Somby ble dømt til døden ved halshugging i 1854 for medvirkning i det såkalte Kautokeino-opprøret.

Nils Aslaksen Somby ba allerede for ti år siden om at Mons Sombys hodeskalle skulle utleveres for gravlegging, men fordi slektskapsforholdet ikke gikk i nedstigende linje, skjedde utleveringen aldri.

Samtidig med Mons Somby ble Aslak Jacobsen Hætta halshugd i Alta. Familien har bedt om at hans hodeskalle skal utleveres, men det har hersket usikkerhet om den befinner seg i De Schreinerske Samlinger ved Anatomisk institutt. Kollegiet har derfor bestemt at UiO stiller faglig ekspertise til rådighet for om mulig å klarlegge om Hættas hodeskalle befinner seg i samlingene.

UiO skal i samråd med Samisk kulturminneråd også nedsette en komité for å utrede retningslinjer for bruk og forvaltning av det skjelett materialet ved Anatomisk institutt. Universitetet er trolig i besittelse av Nordens største samling av samiske skjeletter. Størstedelen stammer fra 1700-talls graver, samlet inn i første halvdel av vårt århundre.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere