Tilsvar (red.)

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

DEBATT

Bestyrer Astri Heen Wold reagerer negativt på statistikkbruken som hennes eget institutt og søsterinstituttet i Stockholm bruker som selvvalgt sammenlikning. Statistikken fremgår av Samhällsvetenskapliga fakultetens Kvalitetsrapport, og er den eneste som det henvises til når man ser på de to psykologiske instituttenes forskningsproduksjon. Ifølge rapporten skal disse dataene kunne «spegla vilka det är som är mer eller mindre forskningsaktiva på de två institutionerna». Heen Wold reagerte ikke på de kommentarene som kom om psykologenes produksjon fra hennes egne kolleger fra SV-fakultetene i Oslo og Stockholm under Stockholmskonferansen, der hun selv deltok. Hun reagerer først når de ble gjengitt i Uniforum. Man bør skille mellom budbringer og avsender.

Red.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere