PRESSEBITER

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Vossa Jazz på vikande front

Voss: Tono har makt til å avlysa Vossa Jazz 1996 dersom det ikkje blir semje om storleiken på Tono-avgifta. Og ender saka i retten, vil Tono vinna, meiner ekspertar på opphavsrett.

Landets fremste ekspert på området, professor Jon Bing på Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, tvilar på om Tono kan gjera anna enn å nedlegga forbod. ­ Tillet dei Vossa Jazz å gjennomføra festivalen slik saka står i dag, vil Tono øydelegga sin autoritet og stå veikt i framtidige forhandlingar om vederlag for komponistar, seier Bing til Bergens Tidende.

Bergens Tidende

Margarin-trøbbel

Oslo: Margarinen må ta mye av skylden for den sterke økningen i hjerte- og karsykdommer her i landet etter krigen. Ikke fordi det er noe galt med margarin - vi spiser bare så mye av den. Nyere undersøkelser viser klare paralleller mellom økt forbruk av fett og større dødelighet av hjertesykdom.

­ Det er slående hvordan kurvene for økningen av margarinforbruket her i landet faller sammen med kurven for økt dødelighet av hjertesykdom, sier professor Dag Thelle ved Universitetet i Oslo til NTB. Han vil ikke påstå at margarin er mer skadelig enn annet fett, men mener nordmenn nok har oppfattet margarinen som mer sunn enn det den er.

Avisa Trondheim

Stor variasjon i medikament-utskrivning

Det er store variasjoner i legers foreskrivning av beroligende midler og sovemidler, viser en ny undersøkelse som i dag skal presenteres på en stor medikament-høring. Virkelige storutskrivere av vanedannende medikamenter finnes blant de fleste legetyper. Av undersøkelsen forsker og lege Trine Bjørner Dybwad ved Universitetet i Oslo har gjennomført, går det fram at i gruppen storforskrivere finnes alt fra den litt utbrente og uinspirerte allmennpraktiserende legen, til den vel ansette kollega med viktige tillitsverv. Undersøkelsen viser også at antall pasienter i legepraksisen ikke er avgjørende for hvor store mengder beroligende midler som skrives ut.

Bergens Tidende


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere