Duett på Tullinløkka

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

En smilende arkitekt Are Telje (til venstre) har nettopp mottatt gratulasjoner for vinnerutkastet Duett av kulturminister Åse Kleveland. Bygningen er tenkt å inneholde både Historisk museum og Nasjonalgalleriets utstillinger og aktiviteter. (Foto: Ståle Skogstad)

Duett heter vinnerprosjektet for den nye museumsbygningen på Tullinløkka. Bygningen skal knytte universitetets Historisk museum og Nasjonalgalleriet sammen - både fysisk og psykisk.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Det sterkt toneangivende arkitektfirmaet Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A/S står bak vinnerprosjektet. Samme firma har tegnet det nye Universitetsbiblioteket som skal bygges på Blindern. Juryen la stor vekt på at bygningen ikke skulle dekke hele løkka, og ikke minst at den ikke skulle overskygge de to eksisterende bygningene av stor arkitektonisk verdi. Bygningen får et areal over bakken på 7600 kvadratmeter. Til sammen får de to museene utvidet sine lokaler med 18000 kvadratmeter. Ifølge Arbeiderbladet vil byggekostnadene beløpe seg til 350 millioner kroner.

­ Vi har allerede påbegynt kostnadsvurderingen. Jeg håper å få et godt samarbeid videre med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, slik at vi kan få prosjektet med på statsbudsjettet for 1997, sier kulturminister Åse Kleveland, som håper bygningen kan stå ferdig til år 2000.

Hun er fornøyd med vinnerutkastet og mener arkitektfirmaet representerer en god trygghet fordi de har mye kunnskap og erfaring med store prosjekter.

­ Utbyggingen vil skape en fin dialog mellom Tullinløkka og museene på den ene siden og universitetshagen og de gamle universitetsbygningene på den andre siden. Nå ligger universitetshagen litt dyster og toner ut i et intet - et ørkenlandskap av en parkeringsplass, sier kulturministeren. Hun tror de nye museumslokalene ikke minst vil få stor betydning for museenes formidlingsvirksomhet.

FORNøYD

­ Jeg er veldig fornøyd med Duett. Vi fikk det slik vi ønsket, sier professor Egil Mikkelsen ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk og medlem av juryen. Den nye bygningen åpner for å kunne vise skiftende utstillinger fra inn- og utland, slik at museene kan bli mer aktuelle. Planen er at Oldsaksamlingen og Myntkabinettet skal flytte inn i halvparten av det nye bygget, mens Etnografisk museum forblir i Historisk museum, men får større lokaler.

­ Selv om nybygget gjør at vi får et museumskompleks, er det i utgangspunktet to atskilte institusjoner. Vi kommer til å diskutere fellesdrift innen for eksempel sikkerhetsstab og rengjøring, sier Mikkelsen.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere