­ Universitetsmuseene lider

InnholdNeste Uniforum 03/96

Kulturministeren ønsker større satsing:

­ Noen av universitetsmuseene har lidd under organiseringen på universitetet, fordi museene har vært så integrert i fakultetene. I en tid med stor studenttilstrømming har museene blitt nedprioritert av fakultetene, sier kulturminister Åse Kleveland til Uniforum.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Universitetet i Oslo har åtte museer som er administrativt og økonomisk lagt under Det historisk-filosofiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Med andre ord må museumsvirksomheten kjempe om ressursene på linje med instituttene. Kulturministeren mener at noen av universitetsmuseene har lidd fordi de har vært underlagt fakultetene, og fordi man heller har prioritert forskning og undervisning.

FORMIDLING LITE PRIORITERT

­ Forsknings- og bevaringssiden på museene har dessuten vært langt mer fokusert enn formidlingen. Universitetets stillingsstruktur gjør det vanskelig å ansette folk med ren formidlingskompetanse. Moderne museer har behov for en bredere faglig base enn hva som finnes i universitetssystemet i dag. Det finnes et enormt potensial i universitetsmuseene hvis man klarer å «løfte» dem, sier Kleveland.

ØNSKER STøRRE SAMARBEID

Kulturministeren ønsker et større samarbeid innen museums-Norge.

­ Vi må rive ned murene mellom universitetsmuseene og de statlige museene. Jeg vet at ledelsen ved universitetet er opptatt av organiseringen av universitetsmuseene. For å utvikle både det faglige og formidlingssiden må vi ikke operere med to museale univers. Kan dette utvikle seg i fellesskap, vil det gi mange fordeler, blant annet innen formidling og markedsføring, sier Kleveland.

­ Ønsker Kulturdepartementet å overføre universitetsmuseene til staten?

­ Organiseringen vil bli behandlet i Velure-utvalgets innstilling om fremtidig museumsutvikling som legges frem nå i vår, sier Kleveland, som utover dette ikke vil kommentere fremtidens museumsorganisering. Velure-utvalget er et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet som skal legge frem en innstilling med anbefalinger om fremtidig museumsutvikling.

FORMIDLING VIKTIG

­ Det er ikke en naturlig kulturpolitisk grense mellom universitetsmuseene og statens museer. Jeg tror museene generelt vil få en viktigere rolle fremover. Befolkningen får langt høyere utdanning, og jo mer utdanning man får, desto mer blir man opptatt av kultur og kunnskapsformer. Museene er den sektor innenfor kulturlivet som har størst besøksøkning, sier Kleveland.

Hun peker på hvor viktig formidling er i denne sammenheng. Det nytter ikke med gjenstander i firkantede, nedstøvede glassmontre. Man må kreve profesjonalitet på formidlingssiden også, slik at presentasjonen blir gjennomtenkt og spennende, mener hun.


InnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere