KURS STIPEND

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

KURS STIPEND

Vitenskapelige stipend ved UiO

Søknader om stipend fra nedenstående legater skrives på skjema som utleveres fra og sendes til UNIFOR, pb. 1131 Blindern, 0317 Oslo, tlf. 22 85 94 70. Søknadsfrist er 15. mars 1996:
 • Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
 • Valborg Aschehougs legat
 • Signe og Albert Bergsmarkens fond
 • Elna og Gustav B. Bulls legat til fremme av kreftforskning til kreftens bekjempelse, slått sammen med «Fru dr. Ludvig Larsens legat til kreftens bekjempelse», «Edith Arntzens gave» og «Lilly Anna Johansens gave»
 • Aase Bye og Trygve J.B. Hoffs fond til vitenskapelig medisinsk forskning
 • Nini og Robert Colletts fond
 • Sev. Dahls fond til forskning i patologi
 • Direktør dr.med. Hans Evensens legat
 • Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning
 • Rolf Geir Gjertsens minnefond
 • Stud.med. Morten Dedekam Harboes legat
 • Arne Ingels legat
 • Professor dr.med. Carl Sembs fond til medisinsk vitenskapelig forskning
 • J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, Joh. H. Andresens medisinske fond
 • Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO
 • Det juridiske fakultets reisefond av 1973
 • Christiania Bank og Kreditkasses legat til UiO

Emigration Fund of 1975

Scholarships can be awarded to citizens and residents of the United States for advanced or specialized studies in Norway of subjects dealing with emigration history and relations between the US and Norway. The total amount in 1997 will be approx. Norwegain kroner 80 000­90 000.

Application forms and more information: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box 8114 Dep, 0032 Oslo, Tel. 22 24 39 19. Applications should be received not later than July 1, 1996.

Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen»

Rentene av fondet skal anvendes til selvstendige forskningsprosjekter som fremmer vitenskapelige eller for næringslivet produktive formål ved stipend på minst kr. 25 000­kr. 100 000. Stipendiatene må være mellom 20 og 35 år. For 1996 mottas søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora. Utviklingsstudier vil bli prioritert. Søknad sendes Fondet «Nationalgaven til Chr. Michelsen», Fantoftvegen 38, 5036 Fantoft innen 15. mars 1996. Skjema ved henvendelse tlf. 55 57 40 00.

Stipend til Israel 1996/97

The Hebrew University of Jerusalem utlyser to stipend på $12.500 for skandinaviske studenter som ønsker å studere ved Rothberg School for Overseas Students.

Søknadsskjema og nærmere opplysninger v/Kristin Devor, Internasjonal avdeling, tlf. 22 85 88 82. Søknadsfrist er 15. mars 1996.

Tilskudd fra fond for informasjon om krigstiden i Norge

Gjennom en engangsbevilgning på statsbudsjettet og overskuddet ved salg av minnemynten utgitt ved 50-årsjubileet for frigjøringen, er det opprettet et fond for informasjon om krigstiden i Norge. Hovedformålet er å bringe erfaringer en vant i krigstiden videre til kommende generasjoner.

Fondsstyret inviterer til å søke tilskudd fra fondet for 1996. Aktuelle tilskuddsformål kan være museale tiltak, stipend til studenter og forskere, seminarer o.a. informasjonstiltak. Det vil bli utdelt inntil 2 mill. kr. Søknad sendes innen 15. mars 1996 til Styret for fond for informasjon om krigstiden i Norge, c/o Statsministerens kontor, pb. 8001 Dep., 0030 Oslo.

Verne- og miljøarbeid

HMS-avdelingen minner om tre dagers kurs i verne- og miljøarbeid - internkontroll 6., 7. og 8. mars 1996 (se opplæringskatalogen, s. 48) i Gydasvei 4, 4. et. (Menighetsfakultetet). Påmelding innen 26. februar 1996 til opplæringskonsulent Otto Sætre, HMS-avdelingen, boks 1060 Blindern. Tlf. 22 85 76 55/70 10.

Letterstedtska föreningen

skall befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst. Ansøkningar om anslag ställs til huvudstyrelsen, Boks 340 37, S-100 26 Stockholm före den 1 mars resp den 15 september.

Under år 1996 utlyser föreningen därtill ett antal stipendier för journaliststuderande eller studerande inom medie- och kommunikationsområdet på universitets- och högskolenivå på sammanlagt 150 000 svenske kronor. Nærmere opplysninger: Kolbjørn Skaare, Jacob Neumanns vei 11, 1364 Hvalstad. Tlf. 22 85 99 48 (ktr.)/66 78 36 03 (priv.)

Stipendier til studierejser til Færøerne

På den færøske finanslov for 1996 er der afsat et beløb på ialt 35 000 kr. til 5­7 stipendier til studerende eller unge forskere (ikke-færinger), der i forbindelse med deres studier eller et prosjekt måtte ønske at foretage en studierejse til Færøerne. Ansøgningsskjema fra Fródskaparsetur Føroya, Debesartrød, FR 100 Tórshavn må sendes inden 15. marts 1966.
ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere