KORT MØTE

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

(Foto: Xenia Isaksen)

Navn: Bente Hagtvet
Utdanning: Dr. grad i spesialpedagogikk
Tittel: Amanuensis
Ansatt ved: Institutt for spesialpedagogikk

- Hvordan vil du beskrive det fagmiljøet du er en del av?

- Vi er et svært ungt institutt, og miljøet er preget av pionerånd og sterkt engasjement. Historisk går linjene til et ikke-akademisk miljø, til spesialpedagogikk som er en praktisk orientert og hjelpende disiplin. Det er en utfordring for instituttet å møte kravet fra universitetet om økt forskningseffektivitet uten å miste kontakten med den spesialpedagogiske praksis.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Vår tid er preget av kjappe innslag og hurtige endringer. Det gjelder på mange måter universitetet også. Det er for eksempel tankevekkende at universitetet, som i sitt vesen er problemorientert, har utviklet et system hvor det å rapportere hurtig og å utgi mange publikasjoner premieres. God forskning forutsetter normalt god tid til å utvikle problemstillinger, til å prøve og feile og til grundige teoretiske analyser. Også tverrfaglig samarbeid lider under effektivitetskravet. Tverrfaglige prosjekter tar gjerne lang tid, men de kan være en forutsetning for å løse komplekse problemer. For meg blir det en motsetning mellom universitetets belønningssystem og dets vesen eller målsetting.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Jeg er opptatt av å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som leder til lese- og skrivevansker. Jeg er involvert i tre prosjekter som er rettet mot å forebygge og hjelpe mennesker som har dysleksi. Vi følger en gruppe barn fra de er to til åtte år, hvor en eller begge av foreldrene har dysleksi. Vi arbeider også med ungdom som har det vi kaller marginale lese- og skrivevansker. Den tredje gruppen er dyslektiske studenter, et prosjekt som Universitetet i Oslo selv finansierer.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste nummer?

- Jeg velger førsteamanuensis Dag Michaelsen ved Institutt for offentlig rett. Han er en jurist med perspektiver som går utover de snevert juridiske. Vi sitter sammen i styret ved Norsk senter for barneforskning i Trondheim. Som jurist er han blant annet opptatt av den forskningen som drives om barn og barns rettigheter.

Ingeborg Wiese


ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere