HVA SKJER

ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96

HVA SKJER
Søndager på Tøyen

Paleontologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje

3. mars: «Hva hørte dinosaurer og tidligere pattedyr?» v/stipendiat Jørn H. Hurum.

Zoologisk museum

Tid: kl. 13
Sted: Zoologisk museum, 1. etasje
25. februar: «Sjøormer og avskyelige snømenn» v/stipendiat Torfinn Ørmen.
I mars måned står både Zoologisk museum og Veksthusene i Botanisk hage i regnskogens tegn. Regnskogsprogrammer gir muligheter til å se dyr og planter fra regnskogen.

Etnografisk museum

Sted: Frederiks gate 2
Lørdag 24. februar kl. 12­15: Ekte indianereventyr! Etnografisk barnefilm.
Søndag 25. februar kl. 12­15: Musikkens mystikk og kamelveddeløp. Etnografisk film.
Søndag 3. mars kl. 13: Filmen: «Amir - flyktning og musiker i Peshawar, Pakistan».

Forum for universitetshistorie

Tid: tirsdager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
27. februar: «Rekrutteringen til engelskstudiet i den tidligste fase ved Universitetet i Oslo» v/professor Arthur Sandved.

OBS! mandag 4. mars kl. 16­18: «Naturvitenskapene på og omkring Københavns universitet, 1800­1920» v/professor i vitenskapshistorie, Helge Kragh.

Humanistisk Kollegium

Tema: Den etiske vending - opptakt og forløp
Tid: tirsdager kl. 19­20.45
Sted: Aud. 6, Universitetets urbygning, Karl Johans gate 47
27. februar: «Emmanuel Levinas: Fundamentaletikken» v/Magdalene Thomassen. Replikk: Arne Johan Vetlesen.

Foredrag i Videnskaps-Akademiet

Tid: torsdager kl. 19
Sted: Akademiets hus, Drammensvn. 78
7. mars: Fellesmøte: «Tibetanske maskedanser - epifani og eksorsisme» v/professor Per Kværne.

Senter for kvinneforskning

Torsdag 29. februar kl. 13.15­16 i serien Doktorgrader i norsk kvinneforskning: Agnes Andenæs: «Foreldre og barn i forandring». Sted: Seminarrommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Professor Ingrid Rudie, Institutt og museum for antropologi, vil kommentere avhandlingen og legge opp til diskusjon.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15­16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
1. mars: «Paul Feyerabend and Thomas Kuhn» v/professor i vitenskapshistorie og -filosofi Paul Hoynigen-Huene, Universitetet i Konstanz.
8. mars: «Forskerinitiert forskning - ingen forankring i forskningsrådene lenger? Et internasjonalt perspektiv» v/fagsjef Hans Skoie, Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning, Oslo.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tid: tirsdager kl. 19.45
Sted: Biologibygningen (Kristine Bonnevies hus), Blindern
Entré: kr. 30
5. mars: «Berikende religionsmøter» v/professor Notto Reidar Thelle.

Norsk Sakprosa

Tid: fredager kl. 10.15­12
Sted: Sem.rom 2, Brakke 1 (ved Sophus Bugges hus, Blindern)
23. februar: «Tradisjon og funksjonalitet i medisinsk språk» v/Ida Hydle.
8. mars: «Å skrive sakprosa om kunst» v/Terje Borgersen.

Forskerseminaret v/Historisk institutt

Tid: onsdager kl. 18.15­20
Sted: Sem.rom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern
28. februar: «Oppdragsforskning, sikkerhetsklarering og kildevern» v/arkivleder Trond Berg og professor Knut-Einar Eriksen.
6. mars: «Statsutvikling i Norge og Island belyst gjennom to høvdinger, kong Sverrir Sigur[[partialdiff]]arson og Tór[[partialdiff]] Kakali.

Kulturhistorisk Forum

Tid: tirsdag kl. 19
Sted: Universitetets gamle festsal, Karl Johans gt. 47
Entré: kr. 100
27. februar: «Norske kunstnere og forfattere i Paris fra romantikkens tid (ca. 1830) til 1920-årene» v/universitetslektor Jørgen Aarhoug.

Senter for høyere studier

Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78
27. februar: «Ethics and Action» v/Judith Jarvis Thomson.
5. mars: «Cosmology» v/Jan Myrheim.

Retorikk og scenografi i Ibsens samtidsdramaer

Tid: onsdager kl. 10­12
Sted: Sem.rom 32, Henrik Wergelands hus, Blindern
Foreleser: professor Asbjørn Aarseth, professor II v/Senter for Ibsenstudier)
6. mars: «Gengangere og En Folkefiende: Drivhus og ruteknusing».

Education in Africa

Tid: tirsdager kl. 16.15­19
Sted: Rom 233, Helga Engs hus, Blindern
27. februar: «The language situation in Zimbabwe» v/professor Chimhundu.
5. mars: «The language situation in Namibia» v/Birgit Broch-Utne.

SUM-seminarer

Tid: mandager kl. 14.15­16
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
4. mars: «The Enduring Crisis in Environmental Decision-Making» v/Harold Glasser.

Flyktningeungdom og psykisk helse - forståelse og kollektive tilnærminger

Tid: onsdager kl. 16.15­18
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus, Blindern
6. mars: «Flyktningeungdom og psykisk helse - noen perspektiver» v/senterleder, professor Nils Johan Lavik, Psykososialt senter for flyktninger.

Urbanisering, fattigdom og miljøproblemer i u-land

Tid: torsdager kl. 17.15­19
Sted: SUMs lokaler i Sognsvn. 68, 2. etasje
Arr.: Senter for utvikling og miljø (SUM) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
29. februar: «Dilemmaer i byfornyelse» v/Mariken Vaa, ISF.
7. mars: «Strategier for boreising i Gaza» v/Esben Rude, Asplan Viak.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15­20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern
27. februar: «Epidemiske sykdommer og utvikling» v/Svein Gunnar Gundersen, Ullevål senter for u-landsmedisin/Institutt for internasjonal helse.
5. mars: «Colombia - fra kartellmakt og folkemakt til demokrati?» v/Hege Araldsen, Institutt for menneskerettigheter.

Kveldskurs i u-landsmedisin

Tid: annenhver tirsdag kl. 18­20
Sted: Auditoriet, Rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
5. mars: «Tuberkulose i u-land, resistensproblemer og komplikasjon til AIDS-epidemien» v/Einar Heldal, Statens skjermbildeundersøkelser.

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandager kl. 15­16.45
Sted: Patologibygningen
4. mars: «Nyere nevrobiologisk forskning» v/Sigbjørn Fossum og Per Andersen.
ForrigeInnholdNeste Uniforum 03/96
Publisert 24. feb. 1996 14:28 - Sist endra 1. sep. 2014 13:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere